Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

AVBB laakt informatiecontroledwang regering

  Regering dreigt in haar informatiecontroledwang journalistiek bronnengeheim te versmachten De AVBB neemt met grote ongerustheid kennis van regeringsplannen om in het kader van de strijd tegen de terreur ook de vrije informatiestroom en het bronnengeheim van journalisten in te perken. De strengere beteugeling van de schending van het beroepsgeheim, die de minister van Justitie […]

lees meer

Rechter heft censuur van P-Magazine op

  In het oog van de storm stond een gedocumenteerde en evenwichtige reportage over zandwinning in de Filippijen en de ecologische risico’s daarvan. Auteur was journalist Peter Dupont van P-Magazine. Baggerbedrijf De Nul, dat in het stuk werd genoemd, trok naar de rechter in Dendermonde om via een kort geding een publicatieverbod te krijgen. Die rechter ging daar ook […]

lees meer

VVJ en VRT verwerpen politielist bij aanhouding Somalische piratenkoning

De Somalische piratenkoning Afweyne werd op 12 oktober door het federaal parket naar Brussel gelokt onder het mom dat er een ‘documentaire’ over hem zou worden gemaakt. Afweyne liep in de val en werd aangehouden. De Belgische journalistenbond heeft dergelijke politie-acties steeds verworpen, omdat ze een rolverwarring creëeren tussen ordehandhavers en pers. Het grote publiek […]

lees meer

Misbruik interimcontracten in de journalistiek veroordeeld

De journalisten werkten al jaren voor de zender met dagcontracten via uitzendkantoren. Slechts enkele mensen op de redactie kregen nog een gewone arbeidsovereenkomst. Via de VVJ probeerden de journalisten tot een onderhandelde oplossing te komen, maar dat weigerde RTV. De arbeidsrechtbank heeft de journalisten nu omzeggens volledig in het gelijk gesteld. Interimarbeid kan enkel in […]

lees meer

Proces-De Gelder: VVJ roept op tot berichtgeving met respect

Op 19 februari begint in Gent het assisenproces van Kim De Gelder. De rechtszaak wekt begrijpelijkerwijs veel belangstelling bij publiek en nieuwsmedia. De VVJ vraagt alle nieuwsredacties en journalisten om naast hun informatietaak ook enkele noodzakelijke beperkingen in acht te nemen.  Zo is de capaciteit van de assisenzaal en van de aansluitende relaiszaal beperkt, en […]

lees meer

MO*magazine veroordeeld voor spotprent

De spotprent toonde een postzegel waarop een geschilderde afbeelding van George Forrest met luipaardmuts en tegen een Congolese vlag stond met als titel: ‘George Forrest. Koper-Koning van Congo’. Het hof van beroep heeft de klacht over het artikel (De koperkoning van Congo) dat in datzelfde nummer stond wel ongegrond verklaard. Wereldmediahuis vindt de veroordeling voor de […]

lees meer

Beelden van verdachten onherkenbaar maken

Volgens artikel 433bis van het Strafwetboek zijn de publicatie en de verspreiding verboden van teksten, tekeningen, foto’s of beelden waaruit de identiteit kan blijken van minderjarigen die vervolgd worden of tegen wie een maatregel is genomen. De beelden of foto’s mogen ook niet meer verspreid worden tijdens nieuwsberichten op tv of in kranten zonder dat de gezichten onherkenbaar zijn gemaakt.

lees meer

Justitieminister steunt bronnenbescherming journalist

Onkelinx zei in de Kamercommissie voor Justitie dat de Senaat het wetsontwerp dat de Kamer eerder, in mei vorig jaar al goedkeurde, verder heeft verfijnd. “Ik steun dan ook de aanpassingen die de Senaat heeft aangebracht. Zij verbeteren werkelijk de bestaande onzekere situatie.” De Justitieminister vermeldde de uitbreiding van het toepassingsgebied naar ‘medewerkers’ van de […]

lees meer