Vademecum voor Zelfstandige Journalisten weer up to date

Na jaren onzekerheid inzake de fiscaliteit van inkomsten uit auteursrechten, bevat het herwerkte vademecum een overzicht van je mogelijkheden op dat vlak. Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt: – Een contract met een uitgever opstellen: Wat moet daarin staan? In het vademecum vind je een nieuw model hiervoor, dat rekening houdt met de […]

lees meer

Vlaamse overheid opent data

Open (overheids)data:voer voor goede journalistiek  Alarm! Een journalist wil (overheids)data…Nee, veeleer is dat een kwestie van hoera ! Journalistiek (her)gebruik van overheidsdata impliceert zinvol (her)gebruik van overheidsinformatie ten bate van een breed publiek. Die openbaarmaking dient de transparantie van het bestuur en het recht op informatie van de burger, in één woord: de democratie.     […]

lees meer

Nieuws maken tussen vreugde en verlangen

De bronnen beschermd Op 17 maart keurde de Kamer de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen goed. De regeling trad in werking op 7 mei. Na een kwarteeuw incidenten tussen pers en gerecht – met verhoren, huiszoekingen, inbeslagnemingen, telefoonregistraties en zelfs arrestaties – was de wet bittere noodzaak. Een onderzoeksrechter kan nu enkel nog […]

lees meer