Vier nieuwssites slaan handen in elkaar

'Wat informatie lijkt of pretendeert te zijn, maakt de burger alleen onbekwaam om te oordelen', schreef Arnon Grunberg op 5 december 2009 en specialisten in binnen- en buitenland ondersteunen deze uitspraak met cijfers en statistieken. In een democratie die deze naam nog waardig wil zijn, is dat een alarmerende vaststelling. De vrije media bestaan immers enkel om die burger zodanig te informeren dat hij of zij wél in staat is om te oordelen.’

lees meer

Vlaamse journalisten vinden stilaan de weg naar Twitter

\'Begin een blog, start een videokanaal of deel je ideeën via Twitter. Een journalist moet naam maken. De kans is immers groot dat hij of zij binnenkort zonder werk zit en dan is die naam het enige wat nog overblijft\', vindt Jarvis.

lees meer

Meer gratis content bij West-Europese kranten

Vooral de pure pay-per-view-opties zijn gesneuveld. In 2006 boden 43,9% van de kranten nog online abonnementen en pay-per-view-opties aan. In juli 2008 was dat percentage teruggevallen tot 31,7%. In België nam het aandeel van de kranten die én online abonnementen én ontbundelde toegangsopties aanbieden af met 11,1%. ‘De conclusie is duidelijk: veel kranten zijn ontgoocheld […]

lees meer

Fonds Pascal Decroos lanceert Mediakritiek.be

Diepgravende en kwaliteitsvolle berichtgeving is van groot belang indien je debatten wilt voeden, mensen betrekken en kloven dichten. Duiding wapent mensen tegen populistische argumenten en kromredeneringen. Daarbij fungeren de media als de belangrijkste leveranciers van kritische informatie, achtergronden en kaders. Daarom is het van groot belang waakzaam te zijn en de media elke dag te […]

lees meer

Indymedia voedt debat over klassieke en nieuwe media

Media-expert Nico Carpentier analyseerde de opkomst van de burgermedia. Volgens hem zijn zij zeker niet de pioniers van de participatieve media, waarvoor ze vandaag wel eens versleten worden. “Alle media zijn ooit ‘nieuwe media’ geweest”, aldus Carpentier, docent mediasociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. “Zelfs de Bijbelvertaling van Luther kan als een alternatief medium beschouwd worden”.

lees meer

Nieuwsredacties twitteren

Media gebruiken Twitter bijvoorbeeld om de recentste titels van artikels die ze publiceren, online te plaatsen.

De Nederlandse omroep VPRO gaat met haar programma \"3VOOR12\" nog wat verder. Via een Twitterpagina zal 3VOOR12 verslag uitbrengen van Pinkpop dat volgend weekend plaatsvindt. 3VOOR12 zal de koppen van recensies, berichten uit de backstage en actuele gegevens over wat uitgezonden wordt, twitteren.

lees meer

Nieuwssites behandeld als persorgaan

Han Soete, de woordvoerder van Indymedia, laat in een persbericht weten gelukkig te zijn met de uitspraak. \”Het betekent in ieder geval een bescherming voor iedereen die meewerkt aan Indymedia.be. De website waar ze op publiceren wordt nu ook juridisch als een echt persorgaan beschouwd.\” De auteur van het artikel waarrond de klacht draaide had […]

lees meer

Lancering nieuws.be uitgesteld

\"We testen momenteel de site en de technische procedures met artikels die soms auteursrechtelijk beschermd zijn\", zo staat er te lezen op het loginscherm van Nieuws.be. \"Op vraag van sommige auteurs en uitgevers kan het zijn dat de website soms lange tijd onbeschikbaar zal zijn voor het publiek.\"

De portaalsite nieuws.be had de bedoeling om op 27 december 2006 al online te gaan. De site wil een belangrijke speler worden in de markt van de nieuwsverspreiding.

lees meer

MO* lanceert nieuwssite met mondiaal nieuws

De lokale correspondenten van het wereldwijde nieuwagentschap IPS serveren dagelijks nieuws uit 150 landen. Het zwaartepunt ligt bij berichtgeving uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook wordt er bijzondere aandacht besteed aan de thema’s globalisering, migratie, minderheden, milieu en ontwikkeling.

lees meer

Hoofdredacteurs bloggen

In zijn eerste bijdragen heeft Rademakers het over een \"weekendongeval bij N-VA\", de Gazette van Detroit, de Moedigste hoofdredacteur en over de ochtendvergaderingen bij de krant: \"Een redactie is een verzameling van ideeën, waarover in de grootste openheid soms hevig wordt gediscussieerd. Na afloop gaat iedereen vrolijk aan de slag voor de krant van morgen. De energie die dan op een redactie vrijkomt, is een heerlijke ervaring voor een hoofdredacteur.\"

lees meer

Copiepresse inspireert auteursrechtenverenigingen

Alain Guillaume, de directeur van de JAM, zegt dat Google de rechten van journalisten schaadt door gebruik te maken van hun werk zonder voorafgaande toestemming. De JAM zou al een reeks vragen aan Google doorgespeeld hebben. Guillaume zegt dat journalisten erop aandringen dat de overtredingen ophouden. Hij wil dat de geleden schade vergoed wordt.

lees meer

Google en Belgische kranten: een schot in eigen voet?

Via de zoekmachine van Google word je dus niet meer naar de krantensites van bijvoorbeeld Le Soir of La Libre Belgique geleid. Dat moet die kranten veel meer hebben gekost dan wat ze eventueel mislopen door onbetaald geciteerd te worden op Google Nieuws, meent Henk Blanken (47), voormalig journalist van Het Vrije Volk, de Volkskrant en Dagblad van het Noorden.

lees meer