Wobben is een grondrecht

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest van 8 november 2016 het recht op toegang tot bestuursdocumenten opgetild tot een onbetwistbaar mensenrecht. Journalisten, niet-gouvernementele organisaties en al wie een maatschappelijke waakhondfunctie uitoefent, kunnen het recht effectief afdwingen. Als de gevraagde informatie verband houdt met de rapportering over een belangrijk […]

lees meer

Online afbeeldingen verifiëren: gezond wantrouwen vereist

Journalisten moeten vandaag ten volle gebruik maken van de mogelijkheden die het wereldwijde web biedt. Jago Kosolosky, webredacteur bij MO* en freelance journalist, deelt maandelijks zijn digitale wijsheid in De Journalist. Deze maand: het verifiëren van afbeeldingen die online circuleren. Sociale media bieden enorm veel mogelijkheden. Niet enkel op het vlak van research, maar ook […]

lees meer

Moeizame zoektocht naar digitale inkomsten

Voor elke dollar die de kranten digitaal winnen, verliezen ze er nu nog 7 in de papieren omzet, zo blijkt uit het onderzoek. “De meeste kranten leveren niet genoeg inspanningen om de digitale inkomsten op te krikken. Terwijl die nu nog klein zijn, verwachten we daar wel de meeste groei in de toekomst.” De inspanningen […]

lees meer

Vier nieuwssites slaan handen in elkaar

'Wat informatie lijkt of pretendeert te zijn, maakt de burger alleen onbekwaam om te oordelen', schreef Arnon Grunberg op 5 december 2009 en specialisten in binnen- en buitenland ondersteunen deze uitspraak met cijfers en statistieken. In een democratie die deze naam nog waardig wil zijn, is dat een alarmerende vaststelling. De vrije media bestaan immers enkel om die burger zodanig te informeren dat hij of zij wél in staat is om te oordelen.’

lees meer

Vlaamse journalisten vinden stilaan de weg naar Twitter

\'Begin een blog, start een videokanaal of deel je ideeën via Twitter. Een journalist moet naam maken. De kans is immers groot dat hij of zij binnenkort zonder werk zit en dan is die naam het enige wat nog overblijft\', vindt Jarvis.

lees meer

Meer gratis content bij West-Europese kranten

Vooral de pure pay-per-view-opties zijn gesneuveld. In 2006 boden 43,9% van de kranten nog online abonnementen en pay-per-view-opties aan. In juli 2008 was dat percentage teruggevallen tot 31,7%. In België nam het aandeel van de kranten die én online abonnementen én ontbundelde toegangsopties aanbieden af met 11,1%. ‘De conclusie is duidelijk: veel kranten zijn ontgoocheld […]

lees meer

Fonds Pascal Decroos lanceert Mediakritiek.be

Diepgravende en kwaliteitsvolle berichtgeving is van groot belang indien je debatten wilt voeden, mensen betrekken en kloven dichten. Duiding wapent mensen tegen populistische argumenten en kromredeneringen. Daarbij fungeren de media als de belangrijkste leveranciers van kritische informatie, achtergronden en kaders. Daarom is het van groot belang waakzaam te zijn en de media elke dag te […]

lees meer

Indymedia voedt debat over klassieke en nieuwe media

Media-expert Nico Carpentier analyseerde de opkomst van de burgermedia. Volgens hem zijn zij zeker niet de pioniers van de participatieve media, waarvoor ze vandaag wel eens versleten worden. “Alle media zijn ooit ‘nieuwe media’ geweest”, aldus Carpentier, docent mediasociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. “Zelfs de Bijbelvertaling van Luther kan als een alternatief medium beschouwd worden”.

lees meer

Nieuwsredacties twitteren

Media gebruiken Twitter bijvoorbeeld om de recentste titels van artikels die ze publiceren, online te plaatsen.

De Nederlandse omroep VPRO gaat met haar programma \"3VOOR12\" nog wat verder. Via een Twitterpagina zal 3VOOR12 verslag uitbrengen van Pinkpop dat volgend weekend plaatsvindt. 3VOOR12 zal de koppen van recensies, berichten uit de backstage en actuele gegevens over wat uitgezonden wordt, twitteren.

lees meer

Nieuwssites behandeld als persorgaan

Han Soete, de woordvoerder van Indymedia, laat in een persbericht weten gelukkig te zijn met de uitspraak. \”Het betekent in ieder geval een bescherming voor iedereen die meewerkt aan Indymedia.be. De website waar ze op publiceren wordt nu ook juridisch als een echt persorgaan beschouwd.\” De auteur van het artikel waarrond de klacht draaide had […]

lees meer

Lancering nieuws.be uitgesteld

\"We testen momenteel de site en de technische procedures met artikels die soms auteursrechtelijk beschermd zijn\", zo staat er te lezen op het loginscherm van Nieuws.be. \"Op vraag van sommige auteurs en uitgevers kan het zijn dat de website soms lange tijd onbeschikbaar zal zijn voor het publiek.\"

De portaalsite nieuws.be had de bedoeling om op 27 december 2006 al online te gaan. De site wil een belangrijke speler worden in de markt van de nieuwsverspreiding.

lees meer

MO* lanceert nieuwssite met mondiaal nieuws

De lokale correspondenten van het wereldwijde nieuwagentschap IPS serveren dagelijks nieuws uit 150 landen. Het zwaartepunt ligt bij berichtgeving uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook wordt er bijzondere aandacht besteed aan de thema’s globalisering, migratie, minderheden, milieu en ontwikkeling.

lees meer