Praktijktarievengids en Vademecum voor freelancers geactualiseerd

Het is zover: de geactualiseerde VVJ-vergoedingenbrochure is er! De gids geeft beginnende (en andere) freelancers een inkijk in de sectortarieven. Ook het Vademecum voor freelancers werd grondig opgefrist. Met dit handboek wil de VVJ tegemoetkomen aan de informatiebehoefte over freelancen die bij velen – en zeker jongeren – bestaat. Beide pdf’s kan je downloaden (na […]

lees meer

Nieuwe vennootschapswet heeft ook impact op journalisten met een bedrijfje

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 28 februari de nieuwe vennootschapswet goedgekeurd. Die wordt van kracht op 1 mei 2019, voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling. De krachtlijnen zijn: minder vennootschapsvormen (nog 4 in plaats van 15) en meer flexibiliteit. De wijziging was nodig om ons land aantrekkelijker te maken voor investeerders en ondernemers, aldus […]

lees meer

Praktijkgids voor freelancers geactualiseerd

Zelfstandige journalisten vormen een belangrijke groep binnen het vak: ruim een vierde van de professionele journalisten in Vlaanderen is freelancer. In december 2018 telde de VVJ-databank 699 zelfstandige (stagiair-)beroepsjournalisten en journalisten van beroep, tegenover 1830 loontrekkenden. Daarnaast zijn nog 156 zelfstandige journalisten in bijberoep lid van de VVJ. Freelancejournalistiek is van alle tijden. Veel zelfstandige […]

lees meer

Etienne Vermeersch over journalistiek en waarheid

Nu machthebbers en influencers van allerlei slag almaar meer met de pers een gevecht om ‘de waarheid’ aangaan, is elke wijze stem in het debat welkom. In 2012 had De Journalist een interview met de pas overleden moraalfilosoof Etienne Vermeersch over pers en waarheid – naar eigen zeggen de eerste keer dat hij hierover werd […]

lees meer

Game over voor de Klokkenluidersrichtlijn?

De juridische dienst van de Raad van de Europese Unie adviseert om de bescherming voor klokkenluiders zoals gepland in de Klokkenluidersrichtlijn, niet te laten gelden voor fiscale misstanden. Dat blijkt uit een intern document dat POLITICO kon inzien, en werd bevestigd door de EFJ (European Federation of Journalists). Nochtans was het mee naar aanleiding van fiscale schandalen […]

lees meer

Vademecum freelancers weer up to date

Nadat vorig jaar de indruk was ontstaan dat de onzekerheid over wat fiscaal gezien als auteursrechten kon worden beschouwd, heeft inmiddels de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) die zekerheid weer onderuit gehaald. In het vademecum vind je een stand van zaken. Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt: Een contract met een uitgever: hoe ziet dat […]

lees meer

Verificatie handboek voor onderzoeksjournalistiek

  Vorig jaar had het EJC al het ‘Verification Handbook’ gepubliceerd, dat zich concentreerde op de verificatie van verslaggeving bij breaking news. Met dit nieuwe handboek gaat de EJC dieper in op de diverse technieken die kunnen worden gehanteerd bij onderzoeksjournalistiek.   In tien hoofdstukken krijg je onder meer inzicht in het gebruik van openbare […]

lees meer