Gelanceerd: Mediapunt Vlaanderen, kenniscentrum voor mediaonderzoek

Minister van Media Benjamin Dalle stelde zojuist de website van kenniscentrum Mediapunt Vlaanderen (@mediapuntvl) voor op het Desinforum, een netwerkevent rond de strijd tegen desinformatie. De website biedt een overzicht van Vlaams mediaonderzoek. Je vindt er onderzoekspublicaties, verdiepende artikels, aankondigingen van events en opiniestukken. Mediapunt Vlaanderen is een samenwerking van Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent […]

lees meer

‘Politieke retoriek soms katalysator voor agressie’

Ruim de helft van de politieke journalisten in Vlaanderen werd al online of offline uitgescholden. Eén op de tien werd ooit fysiek belaagd, en 17 procent meldt zelfs doodsbedreigingen. Meer dan eens blijkt de katalysator van die agressie de retoriek van politici te zijn. De onderzoeksgroep M²P (Media, Middenveld & Politiek) van de Universiteit Antwerpen […]

lees meer

Over nieuwsmijders en nieuwswantrouwers

De traditionele nieuwsmedia in Vlaanderen genieten beduidend meer vertrouwen dan in bijvoorbeeld  Frankrijk of de VS. Toch zijn er tekenen aan de wand. De groep wantrouwers wordt niet kleiner, wel virulenter, en de groep nieuwsmijders groeit. De opleiding journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel bracht hun kritieken en achtergronden in kaart. Ria Goris Binnenkort presenteert het […]

lees meer

Nieuwsconsumptie neemt weer toe

Het percentage Vlamingen dat dagelijks het nieuws volgt is opnieuw toegenomen, zij het licht. Na de hausse tijdens de coronapandemie in 2020, viel het percentage dagelijkse nieuwsgebruikers in Vlaanderen in 2021 terug van 91 tot 86. Maar in 2022 kwam het opnieuw tot een lichte stijging, tot 88 procent. De intrinsieke motivatie om het nieuws […]

lees meer

Weer iets minder vertrouwen in de media

Begin 2022 had 51 procent van de Belgen vertrouwen in het nieuws van professionele media. Dat is een daling met 3 procent in vergelijking met het coronajaar 2021, toen een stijging van liefst 9 procent werd opgetekend. Een en ander blijkt uit het nieuwe Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of […]

lees meer

Eerste digitale desinformatiegolf in Vlaanderen is een feit

Het voorbije jaar kreeg Vlaanderen een eerste grote digitale desinformatiegolf over zich heen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Digital News Report van het Reuters Institute, waaraan imec-SMIT-VUB als Belgische partner meewerkte. Nieuwsgebruikers werden in 2020 veelvuldig geconfronteerd met valse of misleidende informatie over het coronavirus. Dat blijkt uit het Digital News Report 2020. Het is […]

lees meer

Vertrouwen in pers en radio toegenomen sinds corona

Driekwart van de Belgen heeft vertrouwen in de media. Sinds corona is het vertrouwen in de geschreven pers en in mindere mate ook in de radio overigens toegenomen. Dat blijkt uit de jongste Eurobarometer van de Europese Commissie.   Tussen 17 februari en 5 maart jl. – dus zowat een jaar na het uitbreken van […]

lees meer

Vlaanderen scoort niet te best in The Media for Democracy Monitor

The Media for Democracy Monitor geeft in zijn jongste rapport Vlaanderen geen goede beurt. De organiserende Euromedia Research Group tekent voor onze regio een score op van 53 op 90. Daarmee eindigt Vlaanderen slechts als 13de op 18 onderzochte landen. De buurlanden Engeland (een score van 68), Duitsland (66) en Nederland (66) doen het een […]

lees meer

Kritisch UA-onderzoek over coronaberichtgeving stuit op journalistieke kritiek

Een UA-onderzoek levert kritiek op de coronaberichtgeving in de journaals van Eén en VTM het voorbije jaar. Volgens de academici Stefaan Walgrave en Ine Kuypers leek die verslaggeving zelfs even op die in Rusland en China. Verantwoordelijken van beide redacties reageren heftig op dat laatste.   De Antwerpse onderzoekers analyseerden de thema’s die in de […]

lees meer

VRT en VTM bieden ‘evenwichtige berichtgeving’

“Er is geen sprake van een uitgesproken over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde actoren in het VRT-nieuwsaanbod. De vergelijking tussen de 19u-journaals van VRT en VTM levert bovendien opvallend gelijklopende resultaten op. Evenmin stelden we een discrepantie vast in de aandacht voor bepaalde thema’s, zoals de klimaatmarsen.” Dat concluderen de professoren Tim Raats en Ike Picone […]

lees meer

Regiojournalistiek in Vlaanderen: voldoening en frustratie

Regiojournalistiek is voor beleidsmakers en journalisten van groot belang. Toch staan ze kritisch over de evolutie ervan: het belang van klikcijfers neemt toe en er is minder tijd voor check en dubbelcheck. Sociale media verhogen de druk op de regionale journalistiek. Dat blijkt uit het onderzoek over regiojournalistiek en lokaal beleid dat de opleiding journalistiek […]

lees meer

Online misinformatie baart zorgen

Met de coronacrisis schakelde onze digitale nieuwsconsumptie nog een versnelling hoger. Tegelijk neemt de bezorgdheid over misleidende online informatie toe, zeker bij jongeren. Dat leert het nieuwe Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism, dat ook weer een Belgisch luik omvat.   door Robbe Vandegehuchte   Voor bijna de helft […]

lees meer