VVJ-AVBB-EFJ/IFJ – jaarverslag 2022

‘Elke dag brengt nieuws dat gisteren ondenkbaar leek’, schreef een vooraanstaand opiniemaker halfweg de hete zomer van 2022. En jawel, we beleven boeiende en uitdagende tijden. Maar hoe bracht de journalistiek zelf het er vorig jaar vanaf? In ons jaarverslag maken we de toestand op, van mediabedrijven en journalisten. We belichten hun economische omgeving en […]

lees meer

Journalistiek in Vlaanderen and beyond in 2021 – VVJ-jaarverslag

Zelden werd de mensheid op zoveel fronten tegelijk geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid als in 2021. Onooglijke virussen bleven ons het leven zuur (soms zelfs onmogelijk) maken, en de planetaire klimaatwending kwam angstaanjagend dichtbij. Hier en daar stond de democratie onder gevaarlijke spanning. En intussen rukken technologische innovaties in die mate op dat ook zij […]

lees meer

Journalistiek in Vlaanderen anno 2031: waar stevenen we op af?

De opleiding Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel ging in gesprek met 26 sleutelfiguren binnen het werkveld en universiteiten over toekomstscenario’s voor de journalistiek: hoe zien zij de mogelijke werkelijkheid van journalistiek in Vlaanderen in het jaar 2031, in positieve of in negatieve zin? Bezorgdheden, opportuniteiten, gezonde en ongezonde scenario’s en wie of wat daartoe een […]

lees meer

Journalistiek anno primo corona: jaarrapport VVJ 2020

2020 was in meer dan een opzicht een bijzonder jaar – niet enkel voor de brede samenleving maar ook voor nieuwsmedia en journalistiek. In haar jaarverslag maakt de VVJ een stand van zaken op voor de nieuwssector. De impact van corona komt aan bod, maar ook de voortschrijdende macht van bigtech en bigmedia, de sterke […]

lees meer

Journalistiek anno 2020

De VVJ/AVBB publiceerde zopas haar activiteitenverslag 2019 met blik op 2020. Het rapport zal als gespreksbasis dienen voor de jaarlijkse gedachtewisseling met de leden op de komende jaarvergadering nu zaterdag. Alle VVJ-leden zijn van harte uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering van 15 februari, die om 10 uur begint. We verzamelen vanaf 9.30 u in de […]

lees meer

STAND VAN DE PERSVRIJHEID ANNO 2007

WETTELIJKE VRIJHEID EN EEN BLOEIENDE MARKT

Het is altijd een beetje uitkijken als er verkiezingen komen, omdat politici dan de neiging vertonen allerlei artikelen uit de Grondwet ter discussie te stellen. Maar ook dit keer dreigt er geen gevaar voor de vrije informatiestroom: de persvrijheid, verankerd in artikel 25 van de Grondwet, staat als een huis.
Het resultaat is dat dit land al bij al een bloeiende mediasector heeft, met zowel kwaliteitskranten als populaire bladen, met een sterke openbare omroep en commerciële zenders, en met een almaar groeiend aanbod van internetnieuws.

lees meer