#EMFA: getouwtrek met online platformen over voorkeursbehandeling media-content

Eind augustus zat het academisch kwartiertje erop voor de negentien door de Europese Commissie aangeduide techreuzen onder de digitale dienstenwet (DSA of Digital Service Act). Hen wacht een sleutelrol in de strijd tegen onlinehaatspraak en desinformatie. Maar wat met content moderation van media-content? Verloopt die volgens de normale regels of dringt zich een voorkeursbehandeling op? […]

lees meer

Kan Europa het spywaremisbruik een halt toeroepen?

De opkomst van versleutelde diensten als WhatsApp gaf de spyware-industrie een boost. Kwetsbaarheden in softwaresystemen worden vlot verhandeld en zero-click spyware belandt probleemloos op smartphones van journalisten en mensenrechtenverdedigers. Ook in de EU. Irene Khan, de Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Meningsuiting, roept op tot een onmiddellijk moratorium op het gebruik, de overdracht en de […]

lees meer

Hurbain t. België: Le Soir moet artikel in internetarchief anonimiseren

EHRM- arrest (Hurbain t. België) van 4 juli ‘23: ‘Vrij toegankelijk online artikel komt neer op een online strafblad, G. heeft genoeg geleden’   We spoelen even terug. G., verantwoordelijk voor een dodelijk verkeersongeval in 1994, vraagt de uitgever van Le Soir zijn naam te verwijderen uit een artikel in het online archief. Hij beroept […]

lees meer

Commissie Juridische Zaken Europees Parlement trekt SLAPP-debat weer open

Kwam de Raad van de EU begin juni nog met een afgezwakt compromisvoorstel, de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement zet de puntjes op de i. In juli volgt de onderhandelingspositie van het Europees Parlement. Charlotte Michils   Juridische intimidatie jegens journalisten en mediahuizen zit Europees in de lift. De time & resource hack […]

lees meer

Licht geamendeerd wetsontwerp inzake bestuurlijke transparantie goedgekeurd

‘Dit licht geamendeerde wetsontwerp zal de kloof tussen burger en politiek niet dichten’, aldus een kritische oppositie tijdens de zitting van de Commissie voor Binnenlandse Zaken vandaag. ‘Dat de regering de talrijke verbetersuggesties van het middenveld naast zich neerlegt, roept vragen op’, aldus mevrouw Matz (Les Engagés). ‘Ik zeg niet dat de regering iets te […]

lees meer

Initieel anti-SLAPP voorstel fel afgezwakt door Raad van de EU

Eind vorige week pakte de Raad van de EU uit met zijn anti-SLAPP compromisvoorstel dat nutteloze, grensoverschrijdende rechtszaken tegen journalisten, ngo’s en academici moet stoppen. Mooie evenwichtsoefening volgens de een, een teleurstellende stap achteruit in vergelijking met het initiële Commissievoorstel volgens de ander. Tot die laatste groep behoort ook Europees commissaris Didier Reynders.   SLAPP’s […]

lees meer

Reuzegom-arrest koppelt straffen aan media-aandacht: een keuze die debat verdient

De vermeend ‘milde’ veroordelingen in de Reuzegom-zaak leiden tot veel maatschappelijk ongenoegen. Wrang daarbij is dat het Antwerpse hof van beroep de straffen ook milderde wegens de ‘negatieve mediaberichtgeving’ over de beklaagden.   Pol Deltour   Al bij al was het ook mogelijk geweest dat het Antwerpse hof van beroep gewoon geen uitspraak over de […]

lees meer

Wetsontwerp holt bestuurlijke transparantie verder uit

Er bestaat weinig twijfel over dat de federale openbaarheidswet van 11 april 1994 toe is aan een opfrisbeurt. Helaas brengt het recente wetsontwerp weinig soelaas. Charlotte Michils   Even ter herinnering: de VVJ – in tandem met experten en het middenveld – legde eerder deze legislatuur een nota met verbeterpunten voor aan de minister van […]

lees meer

Compromisvoorstel van de Europese Raad holt anti-SLAPP waarborgen uit

Morgen bespreekt JustCiv, een voorbereidende instantie in de schoot van de Europese Raad, het compromisvoorstel van de Raad dat journalisten en andere slachtoffers van juridische intimidatie beter moet beschermen. De VVJ – die deel uitmaakt van de Belgische anti-SLAPP werkgroep – betreurt de uitholling van de initiële waarborgen. Ze roept op om terug te keren […]

lees meer

KB moet toegang tot UBO-register verder vormgeven

Met zijn arrest van 22 november 2022 maakt het Europees Hof van Justitie een einde aan de publieke toegang tot het UBO-register dat info bevat over wie schuilgaat achter een vennootschap. Het is nu wachten op een Koninklijk Besluit dat de toegangscriteria verduidelijkt. In het online nieuwsoverzicht van de FOD Financiën staat te lezen dat […]

lees meer

Media Freedom Act tracht Europees mediabeleid te harmoniseren

De Europese persvrijheid heeft het zwaar te verduren. Inmenging in het journalistieke werk, druk op het journalistiek bronnengeheim en spyware, ondergefinancierde openbare media, afbrokkelend mediapluralisme door mediaconcentratie, … het zijn stuk voor stuk problemen die ingewijden bekend in de oren klinken. Hoewel de verschillen in Europa groot zijn, blijken ook landen met een sterke persvrijheidtraditie […]

lees meer

Nota AVBB naar aanleiding van de Anti-SLAPP Aanbeveling (EU) 2022/758 van de Commissie van 27 april 2022

  Wat is SLAPP? Het Engelstalige acroniem ‘SLAPP’ staat voor ‘strategic lawsuit against public participation’. In het Nederlands wordt dat ‘strategische rechtszaken tegen publieke participatie’. SLAPP-zaken zijn kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures. Het gaat om oneigenlijk gebruik van civiel- en strafrechtelijke procedures om (onderzoeks)journalisten, academici, ngo’s en het maatschappelijk middenveld het zwijgen op te […]

lees meer