7 nieuwkomers in de VVJ-raad van bestuur

De VVJ-Ledenvergadering koos zaterdag de nieuwe raad van bestuur voor de komende vier jaar. Er zitten zeven nieuwe gezichten bij. De ploeg wordt aangevuld met 3 waarnemende bestuursleden. De samenstelling (2023-2027) 1. Effectieve bestuursleden Kris Van Haver (De Tijd) – voorzitter Karl van den Broeck (Apache en voorzitter MEDIA.21) – ondervoorzitter Jan Nagels (Belga) – […]

lees meer

Nieuw onderzoek naar werkbeleving Vlaamse journalisten

Hoe beoordelen Vlaamse journalisten de kwaliteit van hun werk? In welke mate geeft hen dat voldoening of zijn er problemen, zoals een te grote werkdruk en stress? Die vragen krijgen VVJ-leden eerstdaags voorgelegd in een KUL-enquête. Die wordt in goede banen geleid door professor dr. Hans De Witte, hoogleraar arbeidspsychologie aan de KUL. Hij tekende […]

lees meer

VVJ-Meldpunt Agressie tegen Journalisten: finaal rapport 2022

Het is intussen drie jaar geleden dat de VVJ het Meldpunt Agressie tegen Journalisten oprichtte. Reden daarvoor is de verruwing die journalisten ondervinden in de omgang met machthebbers en burgers. Elk jaar publiceren we minstens een keer een overzicht. Hieronder volgt dat van 2022. Net als de vorige jaren blijven sociale media een onveilige plek voor bepaalde […]

lees meer

Grondwettelijk Hof: interne overheidscommunicatie mag wel degelijk afgeschermd worden

Het Grondwettelijk Hof laat de nieuwe weigeringsgrond in de Vlaamse openbaarheidsregelgeving ongemoeid. Interne communicatie kan wel degelijk afgeschermd worden als het openbaarheidsbelang niet primeert. De VVJ – die samen met journalismfund.eu en Test Aankoop een annulatieberoep instelde tegen de nieuwe uitzondering – betreurt de verdere uitholling van de grondwettelijk vastgelegde principiële openbaarheid van bestuur.   […]

lees meer

Oorlogsschade aan Oekraïense nieuwsmedia is groot

De oorlog in Oekraïne heeft, een jaar na aanvang, de journalisten en media in het land een zware slag toegebracht. Dat zegt Sergiy Tomilenko, voorzitter van de National Union of Journalists of Ukraine (NUJU), op de website van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Eind februari waren door het conflict al minstens 47 Oekraïense en […]

lees meer

‘De kaping van de Pompeï’ krijgt prijs voor beste gerechtsjournalistiek

De driedelige Canvas-documentaire ‘De kaping van de Pompeï’ heeft de driejaarlijkse persprijs van Advocaat.be weggekaapt. ‘De documentaire illustreert zeer goed hoe een rechtstaat werkt’, aldus Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be. ‘De makers gingen daarnaast heel genuanceerd tewerk. Zo hebben ze ook de kant van de daders, de Somalische kapers, bijzonder respectvol belicht.’ ‘De kaping van […]

lees meer

Oekraïense journalistenorganisaties laken repressieve mediawet

Niet alleen in Rusland wordt de oorlogssituatie aangegrepen om de overheidscontrole op de media sterk te verscherpen. Dat is ook het geval in Oekraïne: president Volodymyr Zelensky ondertekende onlangs een wet die volgens de plaatselijke journalistenorganisaties en de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) een ernstige bedreiging vormt voor de persvrijheid en het mediapluralisme in het […]

lees meer

België schroeft veiligheidsmaatregelen voor journalisten op

In navolging van Europa zet België ook nationaal in op een anti-SLAPP pakket. Concreet wil ons land de bescherming tegen vexatoire procedures uitbreiden naar alle – grensoverschrijdende én zuiver nationale – zaken. Daarnaast geldt er binnenkort strafverzwaring in geval van agressie tegen journalisten en wordt laster en eerroof niet langer bestraft met een gevangenisstraf. Het […]

lees meer

Europees Hof van Justitie schrapt openbaarheid vennootschapsregisters

Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft de EU-richtlijn uit 2015 vernietigd die vennootschappen moest aanzetten tot openbaarheid over hun eigenaars. De Europese Federatie van Journalisten (EFJ) spreekt van een zware slag voor onderzoeksjournalistiek. Met de richtlijn verplichtte de EU de lidstaten om wetgeving uit te vaardigen die van vennootschappen openbaarheid zou afdwingen over hun […]

lees meer

Zes op de tien vrouwelijke journalisten hebben te maken met online agressie

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november roept de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) mediabedrijven en overheden op maatregelen te nemen tegen de toenemende online agressie. De VVJ optimaliseerde in dat verband recentelijk haar Meldpunt Agressie.   Volgens IFJ worden vooral vrouwelijke journalisten met online beledigingen en bedreigingen geconfronteerd. […]

lees meer

Komend strafwetboek biedt journalisten meer bescherming

Geweld tegen journalisten neemt hand over hand toe, steeds moeilijker wordt het om die middle ground te vinden. Een recente VVJ-survey wees uit: vier op de vijf journalisten maken zich zorgen over een groeiend anti-journalistiek sentiment, de helft was reeds het slachtoffer van een vorm van agressie. In zijn ontwerp van nieuw Strafwetboek wil federaal […]

lees meer

Stakingsactie bij VRT: geen centen, minder nieuws…

Vandaag wordt er opnieuw gestaakt bij de VRT. Met hun actie viseren ACV en ACOD in de eerste plaats de Vlaamse regering, die de werkingsmiddelen van de VRT nog steeds niet indexeert. Extra journaals over de Amerikaanse Midterms worden niet uitgezonden, net zomin als Villa Politica, De Afspraak en De Wereld Vandaag. De VRT-vakbonden herinneren […]

lees meer