Ook in het ‘nieuwe normaal’ moeten journalisten kunnen werken

Ondanks corona valt het maatschappelijke leven stilaan weer in een plooi. De lockdown is verteerd, er wordt opnieuw vergaderd, hier en daar vinden weer events plaats. Ook parlementen, besturen en rechtbanken hernemen de werkzaamheden. Zo komt alles weer goed, zou je denken, maar dat is dan zonder één cruciaal aspect gerekend: al te veel journalisten […]

lees meer

Corona mag openbaarheid overheid niet in de weg staan

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vraagt de lokale overheden om de gepaste openbaarheid van bestuur aan de dag te leggen, ook al is dat in de praktijk niet evident. Ook justitie levert op vraag van de VVJ inspanningen om voldoende openheid te waarborgen richting journalisten. Herhaaldelijk kreeg de VVJ van lokale […]

lees meer

VVJ vraagt journalistieke uitzondering op nieuwe anti-negationismewet

De nieuwe anti-negationismewet die de Belgische wetgever nog snel voor het einde van de legislatuur in het leven roept, wekt ook bij journalisten grote onrust op. De nieuwe wet komt bovenop de al bestaande strafbaarstelling van ontkenning of minimalisering van de Holocaust. Strafbaar wordt nu ook iedereen die “feiten overeenstemmend met een misdaad van genocide, […]

lees meer

VVJ legt Memorandum voor aan komende beleidsverantwoordelijken

De VVJ bezorgt dezer dagen een Memorandum met desiderata aan de beleidsverantwoordelijken die het na 26 mei voor het zeggen krijgen in Vlaanderen, België en Europa. Het uitgangspunt is dat professionele journalistiek essentiële zuurstof levert aan een democratie en het krachtigste wapen blijft in de strijd tegen desinformatie en fake news. Overheden kunnen op hun […]

lees meer

Richtlijn inzake auteursrechten: voor een eerlijke en transparante auteursvergoeding voor journalistiek werk

In het kader van de onderhandelingen over het Voorstel van Richtlijn Auteursrechten roepen de IFJ, EFJ en AVBB-VVJ de Europese instellingen – Raad, Parlement en Commissie – op om het op te nemen voor de journalistiek. Dat kan via een eerlijke en evenwichtige vergoeding op basis van het nieuwe naburige uitgeversrecht en via een verscherping […]

lees meer

VVJ ondersteunt oproep EFJ tot onmiddellijke aanneming EU-Richtlijn Auteursrechten

Voor een Europa dat klaar is voor de volgende generatie auteurs Verklaring Europese auteurs in verband met het voorstel voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt Ondergetekende organisaties van auteurs – schrijvers, journalisten, scenarioschrijvers, filmmakers, componisten en songwriters – vragen u met aandrang te ijveren voor de aanneming van het voorstel voor […]

lees meer

AVBB vraagt respect voor journalistiek bronnengeheim bij hervorming strafprocesrecht

  PERSMEDEDELING AVBB HERVORMING STRAFPROCESRECHT ZONDER UITHOLLING JOURNALISTIEK BRONNENGEHEIM !   Brussel, 18 januari 2018   De AVBB nam kennis van een voorontwerp van wet van de minister van Justitie, Koen Geens, gericht op de hervorming van het wetboek van strafprocesrecht. Deze tekst bevat – eindelijk – een sanctie voor de schending van het journalistieke […]

lees meer

AVBB laakt informatiecontroledwang regering

  Regering dreigt in haar informatiecontroledwang journalistiek bronnengeheim te versmachten De AVBB neemt met grote ongerustheid kennis van regeringsplannen om in het kader van de strijd tegen de terreur ook de vrije informatiestroom en het bronnengeheim van journalisten in te perken. De strengere beteugeling van de schending van het beroepsgeheim, die de minister van Justitie […]

lees meer

Protocol VVJ-VDP over auteursrechten freelancers

Protocol VDP / VVJ over de vergoedingen van freelancejournalisten in het licht van de nieuwe fiscaliteit voor auteursrechten Verklarende nota VVJ mei 2010 De VDP (Vlaamse dagbladuitgevers) en de VVJ hebben een akkoord gesloten over de vergoeding van freelancejournalisten in het licht van de nieuwe fiscaliteit voor auteursrechten. Die nieuwe fiscaliteit valt – met een […]

lees meer

AVBB ontvangen door informateur

Bij dezelfde gelegenheid ontving Reynders ook werkgevers van de dagblad- en magazinepers en de (openbare en commerciële) omroepen. Het was de eerste keer dat de AVBB uitgenodigd werd voor een dergelijke consultatieronde.

lees meer

VVJ pleit voor bezinning na Telefacts over hotelbom en laakt ontslag Telefacts-journalist

1. De reportage doet onvermijdelijk diverse vragen rijzen van deontologische aard. -Was de gehanteerde undercovertechniek geoorloofd? -Is er voldoende klaarheid geschapen over de aangebrachte feiten (waren het nu valse of echte wapens)? -Was de persoonlijke veiligheid van de betrokken journaliste voldoende gevrijwaard? -Werden de strafrechtelijke en financiële risico’s voor de journaliste voldoende ingecalculeerd? Het VVJ-bestuur […]

lees meer

Cassatie bevestigt veroordeling Masschelin

José Masschelin werd op 25 mei 2004 door het Gentse hof van beroep veroordeeld voor de publicatie van sommige gegevens uit het strafdossier-Schafthuizen. De zelfbekende pedofiel Joop Schafthuizen is tevens levensgezel van de befaamde Nederlandse auteur Gerard Reve. Masschelin had het dossier in handen gekregen via de ouders van een van de jonge slachtoffers van Schafthuizen. Maar uiteindelijk had de journalist weinig meer gepubliceerd dan wat Schafthuizen in het verleden zelf al over zijn pedofiele geaardheid naar buiten had gebracht.

lees meer