Zaak-Keygnaert: VVJ herinnert aan journalistieke onafhankelijkheidsplicht en cadeauverbod

Het VVJ-bestuur neemt akte van de vernietigende verklaringen van voetbalspijtoptant Velkjovic over voormalig sportchef van Het Laatste Nieuws Stephan Keygnaert, en in het verlengde daarvan diens vertrek bij de krant. Keygnaert zou, in ruil voor goodwill, door Velkjovic herhaaldelijk met geschenken zijn bedacht, mogelijk ook met sommen geld (wat de journalist zelf formeel ontkent). Los […]

lees meer

Assisenzaak Julie Van Espen achter gesloten deuren: voor VVJ moet besloten justitie hoge uitzondering blijven

De VVJ neemt akte van de beslissing van het Antwerpse assisenhof om het assisenproces over de misbruikte en vermoorde Julie Van Espen volledig achter gesloten deuren te houden. De VVJ beseft daarbij zeer goed de extra pijn en smarten die een openbare behandeling zou losweken bij de nabestaanden van het slachtoffer. Toch wenst de VVJ […]

lees meer

VVJ ontzet over Pegasus surveillance van Belgisch journalist en eist maatregelen

De VVJ neemt ontzet kennis van het feit dat de Pegasus-spyware, in Israël ontwikkeld en door autoritaire regimes ingezet om journalisten, activisten en oppositiepolitici te bespioneren via hun smartphones, ook tegen een Belgische journalist is gebruikt. Het heeft er alle schijn van dat het Rwandese regime met de Pegasus software oud-VRT-journalist Peter Verlinden en diens […]

lees meer

VVJ ongerust over vermenging journalistiek en commerciële content

Het VVJ-bestuur maakt zich zorgen over de toenemende verstrengeling van het nieuwsaanbod met commerciële content in sommige mediabedrijven. Aan de Raad voor de Journalistiek, waarin ook mediadirecties vertegenwoordigd zijn, vraagt het de beroepsethische regels ter zake te verduidelijken. Aan de Raad voor de Journalistiek Geachte voorzitter en leden, Geachte secretaris-generaal, Naar aanleiding van een paar […]

lees meer

Open brief VVJ aan de Vlaamse wetgever over wijzigingen aan het Bestuursdecreet m.b.t. de openbaarheid van bestuur

Geachte heer minister-president en ministers van de Vlaamse regering, Geachte mevrouw de voorzitter en dames en heren verkozenen in het Vlaams parlement,   Betreft: Ontwerp van decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 met betrekking tot de openbaarheid van bestuur   Op 1 juni jl. nam de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, […]

lees meer

Actuele pijnpunten in de verhouding pers/gerecht – AVBB gaat in overleg met Justitie

Huiszoekingen bij journalisten. Een VRT-collega die wordt veroordeeld voor berichtgeving over een strafonderzoek. Gerechtelijke uitspraken die zwaar inzetten op privacy maar daardoor tekort doen aan het recht op informatie. Naar aanleiding van enkele actuele pijnpunten in de verhouding tussen pers en justitie bezorgde de AVBB (VVJ-AJP) een nota met bekommernissen aan de minister van Justitie, […]

lees meer

VVJ herinnert aan journalistiek bronnengeheim na illegale huiszoeking bij journalist TRUDOCS

De VVJ neemt met verwondering kennis van de huiszoeking bij journalist Dirk Selis van de lokale Truiense nieuwssite TRUDOCS op 6 mei.  Die gerechtelijke zoekactie had als doel de bron van Selis te achterhalen met betrekking tot diens berichtgeving over de voortijdige vaccinatie van Truiens burgemeester Veerle Heeren en mensen uit haar omgeving. Bij de huiszoekingen […]

lees meer

VVJ/AVBB dringt opnieuw aan op steun voor Wit-Russische collega’s

25 maart is in Wit-Rusland een nationale dag van de vrijheid, maar met honderden arrestaties en vervolgingen van journalisten valt er in het land van Loekasjenko niet veel vrijheid te vieren. De VVJ/AVBB vraagt, samen met de EFJ, aan politieke overheden op alle niveaus om te interveniëren.     De VVJ/AVBB bezorgde Eerste minister De […]

lees meer

Openbaarheid gerechtelijke uitspraken: nood aan een debat

Op 1 september 2021 wordt een wet van kracht die vonnissen en arresten openbaar maakt voor iedere burger. Tegelijkertijd worden alle persoonsgegevens uit die beslissingen geschrapt. Maar die datum wordt niet gehaald en het is ook een gebrekkige wet die zeker zal worden gewijzigd, stelt John De Wit vast. door John De Wit, justitieverslaggever   […]

lees meer

VVJ blijft bezorgd over politieke greep op publiek gefinancierde nieuwsmedia

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) blijft zich zorgen maken over de ambities in sommige politieke kringen om de greep op publiek gefinancierde nieuwsmedia te vergroten. Volgens minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is die ongerustheid nergens voor nodig.   De nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT blaast wat dat betreft warm […]

lees meer

VVJ – AVBB – EFJ komt met opgefrist memorandum voor 2021: beter nieuws met professionele, onafhankelijke en verantwoordelijke journalistiek

In het licht van de nieuwe federale regeerperiode friste de VVJ haar memorandum op. Samen met onze stakeholders gaan we in 2021 voor nog beter nieuws met professionele, onafhankelijke en verantwoordelijke journalistiek. Professionele, vrije en toch verantwoordelijke nieuwsmedia leveren essentiële zuurstof voor een democratische samenleving. Ze laten burgers toe zich ruim en betrouwbaar te informeren over wat er dichtbij en veraf in […]

lees meer

VVJ herlanceert eisenplatform freelancers: onderteken het nu

OPROEP AAN FREELANCEJOURNALISTEN   Beste freelancejournalist, Nog steeds houdt de coronacrisis lelijk huis bij freelancejournalisten. Velen maakten gebruik van overheidssteun en wisten zo te overleven. Nu die stilaan begint uit te doven, breekt het uur van de waarheid aan. Komen er opnieuw opdrachten binnen, en geraken we daarmee opnieuw aan een redelijk niveau van werk […]

lees meer