Enquête voor freelancers

Geen ellenlange vragenlijst, maar een concrete situatieschets: wie is de freelancer en welke professionele knelpunten ziet hij/zij graag aangepakt door de VVJ? Je kan de enquête ook via onderstaand formulier invullen. De gegevens moeten tegen uiterlijk 27 oktober bij de VVJ arriveren. (foto: Demaret / Gys, Photo News)

lees meer

EFJ roept op tot solidariteit met freelancers

De Italiaanse journalisten kondigden stakingen aan, zowel in de geschreven pers als in de audiovisuele sector. Aanleiding is het mislukken van gesprekken met de werkgevers over een nieuwe collectieve overeenkomst, vooral op het punt van de rechten van freelance journalisten.

lees meer

Inkomensverzekering freelance journalisten 15 procent duurder

Volgens AIG is de verhoging nodig "om de solvabiliteit van de bestaande contracten te vrijwaren".
Tot aan de jaarlijkse vervaldag, die van contract tot contract verschilt, blijven de oude voorwaarden van toepassing.
Vanaf dan zijn er twee mogelijkheden: een beëindiging van de polis of een verderzetting tegen de hogere premie.
Alle freelance journalisten die de polis ondertekenden, kregen de voorbije weken van AIG een aangetekende brief toegestuurd. Wie van de duurder geworden polis af wil, heeft vanaf ontvangst van die brief 30 dagen tijd om zijn contract op te zeggen.

lees meer

Nieuwe minimumtarieven voor freelancers

Per regel van 60 tekens:
a) door het dagblad bestelde artikels, per bestelde regel: € 0,90
b) artikels geleverd op initiatief van de journalist, per gepubliceerde regel: € 0,90

Voor dagbladfoto's gelden volgende minimumtarieven, volgens oplagecategorie

a) minder dan 50.000: € 20,71
b) van 50.000 tot 100.000: € 21,79
c) van 100.000 tot 200.000: € 23,05
d) meer dan 200.000: € 24,13

Voor alle duidelijkheid: het gaat om minimumtarieven - een bodem zeg maar - geldig voor één reproductie in één medium of titel, zonder overdracht van auteursrechten.

lees meer

Ook freelancers hebben recht op afscheidsvergoeding

Gust Verwerft begon in september 2002 te schrijven voor Zondagsblad, dat uitgegeven wordt door Cascade. Kort voordien was hij aan de kant geschoven bij De Persgroep, nadat die beslist had zijn tabloïd Blik op te doeken. “Blik verliest Gust Verwerft aan Zondagsblad”, heette het, een beetje pronkerig, op de cover van de ZB-editie van 24 september 2002.

lees meer

Freelance persfotografen VUM voeren actie

De fotografen verzetten zich tegen een besparingsplan van de directie. Voor een tweede of derde publicatie van een foto zou drastisch minder betaald worden. De fotografen trakteerden de VUM-werknemers op een glaasje vers geperst fruitsap dat symbool moest staan voor da manier waarop fotografen zich uitgeperst zien door directie.

lees meer