Hof van beroep verdubbelt opzegvergoeding freelancer

Aanvankelijk, op 9 januari 2004 was dat, had Gust Verwerft uitgeverij Cascade voor de rechtbank gedaagd, met een eis van 33.800 euro, zijnde 26 weken à 1.300 euro per week. Aanleiding was het eenzijdig verbreken door de uitgeverij van een exclusieve samenwerkingsovereenkomst – die bestond sinds november 2002 – nadat Cascade eerder had voorgesteld zijn honorering drastisch terug te schroeven. Op 16 september 2003 verscheen de laatste bijdrage van Verwerft in “Zondagsblad” en nadien verbrak Cascade de overeenkomst.

lees meer

Thema\’s in de werkgroep zelfstandigen

1.Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Sinds een tweetal jaren biedt de VVJ geen goedkope verzekering voor beroepsaansprakelijkheid meer aan voor haar leden. Vroeger was dat het wel geval, maar de verzekeraar heeft de verzekering opgezegd wegens niet rendabel. De VVJ is sinds enige tijd aan het onderhandelen met een andere verzekeraar en het ziet er naar uit dat nog dit voorjaar een polis kan worden aangeboden tegen een competitieve prijs.

lees meer

Nieuws maken tussen vreugde en verlangen

De bronnen beschermd Op 17 maart keurde de Kamer de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen goed. De regeling trad in werking op 7 mei. Na een kwarteeuw incidenten tussen pers en gerecht – met verhoren, huiszoekingen, inbeslagnemingen, telefoonregistraties en zelfs arrestaties – was de wet bittere noodzaak. Een onderzoeksrechter kan nu enkel nog […]

lees meer

VVJ peilde naar werkomstandigheden freelancers

In totaal zijn 568 mensen benaderd via e-mail, wat 113 reacties heeft opgeleverd. Daarvan zijn er een vijftal die aangeven niet meer als freelancer te werken (in loondienst of met pensioen), en een drietal die argumenten aanbrengen om de enquête niet in te vullen.

Ruim 50 mensen zonder bekend e-mailadres zijn per post benaderd geweest. Dat heeft één reactie opgeleverd.

lees meer

Enquête voor freelancers

Geen ellenlange vragenlijst, maar een concrete situatieschets: wie is de freelancer en welke professionele knelpunten ziet hij/zij graag aangepakt door de VVJ? Je kan de enquête ook via onderstaand formulier invullen. De gegevens moeten tegen uiterlijk 27 oktober bij de VVJ arriveren. (foto: Demaret / Gys, Photo News)

lees meer

EFJ roept op tot solidariteit met freelancers

De Italiaanse journalisten kondigden stakingen aan, zowel in de geschreven pers als in de audiovisuele sector. Aanleiding is het mislukken van gesprekken met de werkgevers over een nieuwe collectieve overeenkomst, vooral op het punt van de rechten van freelance journalisten.

lees meer

Inkomensverzekering freelance journalisten 15 procent duurder

Volgens AIG is de verhoging nodig "om de solvabiliteit van de bestaande contracten te vrijwaren".
Tot aan de jaarlijkse vervaldag, die van contract tot contract verschilt, blijven de oude voorwaarden van toepassing.
Vanaf dan zijn er twee mogelijkheden: een beëindiging van de polis of een verderzetting tegen de hogere premie.
Alle freelance journalisten die de polis ondertekenden, kregen de voorbije weken van AIG een aangetekende brief toegestuurd. Wie van de duurder geworden polis af wil, heeft vanaf ontvangst van die brief 30 dagen tijd om zijn contract op te zeggen.

lees meer

Nieuwe minimumtarieven voor freelancers

Per regel van 60 tekens:
a) door het dagblad bestelde artikels, per bestelde regel: € 0,90
b) artikels geleverd op initiatief van de journalist, per gepubliceerde regel: € 0,90

Voor dagbladfoto's gelden volgende minimumtarieven, volgens oplagecategorie

a) minder dan 50.000: € 20,71
b) van 50.000 tot 100.000: € 21,79
c) van 100.000 tot 200.000: € 23,05
d) meer dan 200.000: € 24,13

Voor alle duidelijkheid: het gaat om minimumtarieven - een bodem zeg maar - geldig voor één reproductie in één medium of titel, zonder overdracht van auteursrechten.

lees meer

Ook freelancers hebben recht op afscheidsvergoeding

Gust Verwerft begon in september 2002 te schrijven voor Zondagsblad, dat uitgegeven wordt door Cascade. Kort voordien was hij aan de kant geschoven bij De Persgroep, nadat die beslist had zijn tabloïd Blik op te doeken. “Blik verliest Gust Verwerft aan Zondagsblad”, heette het, een beetje pronkerig, op de cover van de ZB-editie van 24 september 2002.

lees meer

Freelance persfotografen VUM voeren actie

De fotografen verzetten zich tegen een besparingsplan van de directie. Voor een tweede of derde publicatie van een foto zou drastisch minder betaald worden. De fotografen trakteerden de VUM-werknemers op een glaasje vers geperst fruitsap dat symbool moest staan voor da manier waarop fotografen zich uitgeperst zien door directie.

lees meer