Freelance werk is niet ‘for free’

De actie, die in 2007 voor het eerst is opgezet, is een initiatief van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ), die elk jaar op 5 november publieke aandacht wil vragen voor het belang van goede autonome journalistiek. Dit jaar is als thema gekozen voor de precaire situatie van de freelancejournalisten, met als leuze Freelance work […]

lees meer

Vademecum voor zelfstandigen in boekvorm

Wat moet u hiervoor doen? Stuur ons een mailtje (info@journalist.be) met in het onderwerpveld: Vademecum 2010, en in de mail zelf: uw naam, uw erkenningsnummer of VVJ-nummer en het adres waar het handboek naartoe moet worden gestuurd. Niet-leden kunnen het vademecum bestellen bij de VVJ of bij de uitgever (info@mijnwetboek.be) à rato van € 50,00 […]

lees meer

Protocol VVJ-VDP over auteursrechten freelancers

Protocol VDP / VVJ over de vergoedingen van freelancejournalisten in het licht van de nieuwe fiscaliteit voor auteursrechten Verklarende nota VVJ mei 2010 De VDP (Vlaamse dagbladuitgevers) en de VVJ hebben een akkoord gesloten over de vergoeding van freelancejournalisten in het licht van de nieuwe fiscaliteit voor auteursrechten. Die nieuwe fiscaliteit valt – met een […]

lees meer

Vademecum voor freelancers vernieuwd

Het vademecum voor zelfstandige journalisten verscheen voor het eerst in 2004 en is sindsdien geregeld bijgewerkt. In 2008 was er ook een mogelijkheid om het in gedrukte vorm te bestellen. Het nu pas bijgewerkte handboek is wat uitgebreid, met het jongste cijfermateriaal en met wat gegevens uit een eerder door de VVJ georganiseerde bijeenkomst over […]

lees meer

Freelancers moeten naar het ondernemingsloket

Tot voor kort zaten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) enkel handels- en ambachtondernemingen, vennootschappen en ondernemingen met btw-plicht of personeel dat onderworpen is aan de RSZ werden opgenomen. Een nieuwe wet voegt daar aan toe: vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen. Het gaat om zogenaamde ‘niet-handelsondernemingen naar privaat recht’, met een vestiging in België. Dergelijke […]

lees meer

Press We Can!

Uiteraard is het centrale thema de cultuurberichtgeving in kranten, radio en tv. Beloofd wordt dat er niet zal worden gezeurd, maar naar oplossingen zal worden gespeurd. Van 20 tot 21 uur zal – onder de noemer ‘diagnose & remedies’ – Caroline Pauwels (VUB) het probleem schetsen en zullen Dorian Van der Brempt (deBuren) en Han […]

lees meer

Auteursrecht of honoraria?

Er is geen sprake van dat prestaties als auteursrecht kunnen worden gekwalificeerd. Lees de vraag van Monfils en het antwoord van Reynders (pdf). Over deze materie is op 18 februari in de Residence Palace een algemene informatiebijeenkomst gehouden door JAM, VVJ, Scam, Sofam, SACD en VAV. De VVJ heeft inmiddels een lijst met ‘frequently asked […]

lees meer

Vademecum Freelancers opnieuw geüpdatet

lees meer

VVJ-Vademecum Freelancers opnieuw beschikbaar op papier

Het geactualiseerde Handboek voor Freelancejournalisten 2008 is van de hand van Pol Deltour (nationaal secretaris VVJ/AVBB) en Ivan Declercq (adviseur VVJ).

Het boek bevat nuttige informatie over
- de administratie van de freelance journalist
- vergoedingen en bedragen: hoeveel factureer ik?
- auteursrechten
- het sociaal en fiscaal statuut
- aansprakelijkheid
- verzekeringen
- alleen of in groep: een vennootschap?
- modelcontract
- nuttige adressen en contactgegevens

VVJ-ledenprijs: 12 €
Studentenprijs: 15 €
Winkelprijs voor derden: 34 €

lees meer

Vademecum geactualiseerd

Daarom publiceren we bij elk item het webadres van instellingen en organisaties die gespecialiseerd zijn in een bepaalde materie, zodat u kunt nagaan of na de update niet alweer nieuwigheden boven water zijn gekomen. Het vernieuwde vademecum vindt u op deze URL (enkel beschikbaar voor beroepsjournalisten die geregistreerd zijn op deze website)

lees meer

Hof van beroep verdubbelt opzegvergoeding freelancer

Aanvankelijk, op 9 januari 2004 was dat, had Gust Verwerft uitgeverij Cascade voor de rechtbank gedaagd, met een eis van 33.800 euro, zijnde 26 weken à 1.300 euro per week. Aanleiding was het eenzijdig verbreken door de uitgeverij van een exclusieve samenwerkingsovereenkomst – die bestond sinds november 2002 – nadat Cascade eerder had voorgesteld zijn honorering drastisch terug te schroeven. Op 16 september 2003 verscheen de laatste bijdrage van Verwerft in “Zondagsblad” en nadien verbrak Cascade de overeenkomst.

lees meer

Thema\’s in de werkgroep zelfstandigen

1.Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Sinds een tweetal jaren biedt de VVJ geen goedkope verzekering voor beroepsaansprakelijkheid meer aan voor haar leden. Vroeger was dat het wel geval, maar de verzekeraar heeft de verzekering opgezegd wegens niet rendabel. De VVJ is sinds enige tijd aan het onderhandelen met een andere verzekeraar en het ziet er naar uit dat nog dit voorjaar een polis kan worden aangeboden tegen een competitieve prijs.

lees meer