De journalist van vandaag en morgen

Vorige zaterdag, op 12 december,  organiseerde de Vlaamse Vereniging van Journalisten, in het kader van het Journalistenloket, het evenement ‘De Journalist van vandaag en morgen’. Zowel studenten en docenten journalistiek als beginnende en doorstartende journalisten konden proeven van een gevarieerd programma, om hun journalistencarrière (terug) op de rails te zetten. In de voormiddag beantwoordden VVJ-collega’s Pol Deltour […]

lees meer

Vademecum voor Zelfstandige Journalisten weer up to date

Na jaren onzekerheid inzake de fiscaliteit van inkomsten uit auteursrechten, bevat het herwerkte vademecum een overzicht van je mogelijkheden op dat vlak. Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt: – Een contract met een uitgever opstellen: Wat moet daarin staan? In het vademecum vind je een nieuw model hiervoor, dat rekening houdt met de […]

lees meer

Van Overtveldt bevestigt: volledige betaling in auteursrechten kan

De Kamerleden Peter Dedecker (N-VA) en Griet Smaers (CD&V) hadden de minister om duidelijkheid gevraagd. Na de publicatie, in september vorig jaar, van een circulaire door de FOD Financiën – die freelancers en uitgevers toeliet vrij te bepalen op welke manier ze auteursrechten en prestaties vergoeden – bleef de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) namelijk de aangiften […]

lees meer

Eurocommissaris Thyssen: “Schijnzelfstandigheid ondergraaft EU-arbeidsnormen”

  De EFJ heeft mevrouw Thyssen haar bezorgdheid meegedeeld over de toenemende deregulering van economische en sociale werkrelaties in de journalistiek, waardoor een klasse is ontstaan van heel precaire werkkrachten die onvoldoende inkomsten genereert om van de journalistiek te kunnen leven. De delegatie heeft de Eurocommissaris rapporten overhandigd over de kwetsbare situatie van freelancejournalisten in […]

lees meer

Mediahuis zet freelancers onder druk met nieuwe contracten

De VVJ drukte bij redactiemanager Toon van den Meijdenberg onmiddellijk haar onvrede uit over de gang van zaken. Ze vroeg hem om alle geplande contract’besprekingen’ onmiddellijk op te schorten, tot na overleg erover met de VVJ en – specifiek wat de auteursrechten betreft – JAM en SOFAM. Om te beginnen de timing is onaanvaardbaar. Veel […]

lees meer

Vrijstelling btw ook voor audiovisuele journalistiek

Die wijziging is inmiddels aangebracht in het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten, dat zopas is geüpdatet en dat VVJ-leden gratis kunnen raadplegen op deze website. In het originele btw-wetboek staat, bij de vrijstelling op basis van artikel 44, §3, 3° van het btw-wetboek, onder meer als voorwaarde: 1° de verrichting moet een contract zijn voor uitgave […]

lees meer

Facturatieprogramma voor freelancejournalisten

Voor Barts boekhouder betekent het minder werk én er zijn minder discussies met de fiscus achteraf. Je kunt je facturen zelfs versturen via je smartphone. Alles gebeurt via de beveiligde website van http://myfact.be/. Bart wil samen met het team van MyFact de software in 2014 toegankelijk maken voor zijn collega’s. Als er genoeg interesse is, dan kunnen de leden […]

lees meer

Belastinginspectie focust op freelancejournalisten

  “We hebben zes dossiers ontvangen van freelancers, onder wie twee beroepsjournalisten”, zegt Jean-François Dumont, adjunct-nationaal secretaris van de AJP (Franstalige zusterorganisatie van de VVJ). Maar bij de AJP verwachten ze dat nog freelancers zullen aankloppen. Want de actie van de ISI gaat als een lopend vuurtje door het journalistengilde. “We raden de getroffen journalisten […]

lees meer

Opleiding en navorming voor zelfstandige journalisten

Opleiding en navorming voor zelfstandige journalisten 2013 georganiseerd door Mediacademie i.s.m. VVJ Locatie:   VVJ – Zennestraat 21 – 1000 Brussel Inschrijvingen:   Via de VVJ op info@journalist.be. Deelname is kosteloos. Doelgroep:   Alle journalisten die freelancen – het weze in hoofdberoep, het weze in bijberoep,  het weze occasioneel – voor een Vlaamse kranten- of magazine-uitgever (*) Meer informatie:   www.mediacademie.be – […]

lees meer

Belastingcontrole Antwerpen neemt protocol auteursrechten aan

De betrouwbare instanties waar de belastingcontroleur het over heeft, zijn de VVJ en de Vlaamse Dagbladpers. Die zijn begin 2010 een protocol overeengekomen waarin werd gesteld dat de vergoedingen voor zelfstandige journalisten in hoofdberoep voor 70% bestaan uit honorarium (vergoeding voor het geleverd werk) en voor 30% uit auteursrechten (vergoeding voor de cessie of concessie […]

lees meer

Wat schuift het?

Niet alleen in België blijken freelancers het vaak erg moeilijk te hebben. Uit contacten die de VVJ heeft met collega’s uit andere Europese landen wordt duidelijk dat het een globaal probleem wordt om een fatsoenlijk bestaan uit te bouwen via freelancewerk. Ga eens even een kijkje nemen bij de Columbia Journalism Review en bij tumblr: […]

lees meer

Vademecum freelancers up-to-date

Het vademecum is alleen toegankelijk voor leden van de VVJ. U hebt dus uw erkenningsnummer (of aansluitingsnummer) nodig, plus uw paswoord. Dat vult u in nadat u zich op deze site hebt aangemeld: https://journalist.be/publicaties/vademecum-voor-zelfstandigen.  

lees meer