Raad voor de Journalistiek blijft uitkomen voor zijn visie op journalistieke beroepsethiek

Hier volgt de volledige mededeling van de Raad voor de Journalistiek: “Ondanks de recente beschikking van een Brusselse kort gedingrechter blijft de Raad voor de Journalistiek ook in de toekomst vragen en klachten behandelen over journalistiek, en zal de Raad er ook standpunten over blijven innemen. Op 24 juni 2008 heeft de Brusselse kort gedingrechter […]

lees meer

Rechter legt bommetje onder Raad voor de Journalistiek

De rechter wil dat een rechtbank zich eerst ten gronde uitspreekt over de vraag of de Raad voor de Journalistiek wel de bevoegdheid heeft om publiekelijk te oordelen of een ‘onafhankelijk’ journalist al dan niet de regels van de journalistieke ethiek heeft nageleefd. De Brusselse kortgedingrechter blijkt zijn twijfels te hebben over de bevoegdheid van […]

lees meer

VVJ herinnert aan aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding

De VVJ oordeelt het daarom opportuun te herinneren aan de ‘Aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding’ die ze samen met de Werkgroep Verder en de Raad voor de Journalistiek op papier heeft gezet. Een oproep in die zin is maandag verstuurd naar alle Vlaamse hoofdredacties en VVJ-vertegenwoordigers. De VVJ sluit zich daarentegen niet aan bij […]

lees meer

‘Zelfmoord wordt gehypet’

Uit onderzoek is gebleken dat ook de media een rol kunnen spelen in suïcidaal gedrag. De berichtgeving kan preventief werken, maar kan er mensen helaas net zo toe aanzetten.
Werkgroep Verder heeft dan ook op 10 september 2007, samen met de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Raad voor de Journalistiek, media-richtlijnen opgesteld over de berichtgeving over zelfdoding. Deze campagne \'Als journalist kan je levens redden\' kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en bundelt enkele do’s en don’ts.

lees meer

VVJ-bestuur vraagt waakzaamheid rond de grensvervaging tussen journalistiek en marketing

De verkiezing van een Vlaamse hoofdredacteur tot ‘marketeer van het jaar 2007’ heeft een debat op gang gebracht over de positie van zowel (hoofd)redacties als marketing- en andere commerciële diensten in de moderne mediabedrijven. De VVJ erkent als geen ander dat ook nieuwsmedia hun weg moeten vinden naar het publiek, dat hun producten verkocht en […]

lees meer

Freya stapt naar de rechtbank

In het academiejaar 1998-1999 promoveerde Van den Bossche tot licentiaat in de communicatiewetenschappen met de scriptie 'Waar eindigt onthullingsjournalistiek en begint sensatiejournalistiek? Analyse van de Vlaamse dag- en weekbladenpers rond de getuigenissen van X1'.

lees meer

VVJ legt undercoveractie voor aan Raad voor de Journalistiek

Volgens VTM beantwoordt het gebeurde niet aan de in de sector (en bij de VRT) gangbare regels in verband met undercoverjournalistiek. De journalist in kwestie werd betrapt tijdens het opnemen van gesprekken met verborgen opnameapparatuur. VTM betreurt dat de VRT haar toevlucht heeft genomen tot de laakbare reportage.

De raad van bestuur van de VVJ besliste de zaak voor te leggen aan de Raad voor de Journalistiek. De VVJ doet dit ook in de hoop dat de regels inzake undercoverjournalistiek dermate worden uitgeklaard dat incidenten zoals dit maximaal kunnen vermeden worden.

lees meer

Zinzen pleit voor verontschuldigingen

"Iedereen - gerecht, media, publieke opinie - ging er van uit dat de moord het werk was van Noord-Afrikanen", schrijft Zinzen. Volgens hem was de omzichtigheid bij de verhalen van ooggetuigen helemaal zoek bij speurders én journalisten.

lees meer

Beelden van verdachten onherkenbaar maken

Volgens artikel 433bis van het Strafwetboek zijn de publicatie en de verspreiding verboden van teksten, tekeningen, foto’s of beelden waaruit de identiteit kan blijken van minderjarigen die vervolgd worden of tegen wie een maatregel is genomen. De beelden of foto’s mogen ook niet meer verspreid worden tijdens nieuwsberichten op tv of in kranten zonder dat de gezichten onherkenbaar zijn gemaakt.

lees meer

VVJ pleit voor bezinning na Telefacts over hotelbom en laakt ontslag Telefacts-journalist

1. De reportage doet onvermijdelijk diverse vragen rijzen van deontologische aard. -Was de gehanteerde undercovertechniek geoorloofd? -Is er voldoende klaarheid geschapen over de aangebrachte feiten (waren het nu valse of echte wapens)? -Was de persoonlijke veiligheid van de betrokken journaliste voldoende gevrijwaard? -Werden de strafrechtelijke en financiële risico’s voor de journaliste voldoende ingecalculeerd? Het VVJ-bestuur […]

lees meer

‘Dit is erger dan censuur’

Was alles dan al niet lang verteld en geschreven over de zaak-Daems? Zeker niet, want het bleef wachten op het verhaal van de moeder van Rik. Zaterdag is ook die witte vlek met veel zwarte inkt en foto’s gevuld. Een krant die graag trompet dat ze het allerlaatste nieuws serveert, stuurde haar sterreporter op pad […]

lees meer

VRM dan toch niet bevoegd voor deontologie omroepjournalisten

De Vlaamse Regulator voor de Media komt in de plaats van het oude Commissariaat voor de Media, de Geschillenraad en de Kijk- en Luisterraad. Met de nieuwe instantie wil minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) de controle op de audiovisuele media rationaliseren. In de VRM was naast een Algemene Kamer ook een Kamer voor Deontologie […]

lees meer