Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

EU lanceert e-learning platform over migratie door en voor journalisten

Goed berichten over migratie vergt veel achtergrondkennis. Het debat over het VN-Migratiepact eind 2018 toonde aan hoe moeilijk het thema en de complexe regelgeving erover zijn. Inzicht in de materie en degelijke hulplijnen zijn dan ook essentieel in de strijd tegen fake news, tegen polarisering en tegen extremistische agenda’s. Het Bureau voor de Grondrechten van […]

lees meer

Het Nieuwsblad blijft achter voetbaljournalist staan

David Van den Broeck was vorig seizoen de vaste reporter voor Het Nieuwsblad bij voetbalclub KV Mechelen. Daardoor had hij soms contact met Dejan Veljkovic, de man die vorige week door het parket werd aangeduid als een spilfiguur in een criminele organisatie. Veljkovic was voor de journalist een dankbare bron van informatie. Via de telefoon […]

lees meer

Minister Gatz wil meer duidelijkheid van de VRT

Vlaams minister van Media, Sven Gatz, heeft via een persbericht gereageerd op de bedragen die de VRT aanbiedt aan culturele organisaties en gemeenten om ter plaatse uitzendingen of reportages te maken. Hij wil weten op welke manier dat gebeurt en benadrukt dat de openbare omroep sowieso de opdracht heeft om cultuur dichter bij de mensen […]

lees meer

Big Brother Awards 2016: VVJ nomineert verstrenging geheim strafonderzoek

Voor de Big Brother Awards editie 2016 nomineert de VVJ de door velen gewenste verstrakking van het geheime karakter van strafrechtelijke vooronderzoeken. Zoiets dreigt al te veel berichtgeving over criminaliteit onmogelijk te maken. Zoals vorig jaar neemt de VVJ opnieuw deel aan de organisatie van de Big Brother Awards. Met dat event, op donderdag 6 […]

lees meer

Serge Simonart: tijd voor een hardere aanpak van roddeljournalistiek

Dag Allemaal baseerde zijn verhaal op twee getuigenissen van muziekjournalisten, een openlijke en een anonieme. Serge Simonart spreekt van ergerlijke roddeljournalistiek, die zijn reputatie als journalist drastisch schaadt. De Raad voor de Journalistiek, waar Simonart klacht indiende, zag geen beroepsethische tekortkomingen in hoofde van Dag Allemaal. Maar volgens de Humo-journalist doet die uitspraak onvoldoende recht […]

lees meer

VVJ blijft met EFJ aandringen op aanpassing Europese richtlijn tot bescherming van bedrijfsgeheimen

  Alvast de Nederlandstalige Europese parlementsleden kregen van de VVJ volgend bericht:     Betreft: Trade Secrets Directive – belemmering van journalistiek werk     Op 16 juni keurde het Legal Affairs Committee van het Europees Parlement een gewijzigd ontwerp goed van richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.     Dat Europa industriële spionage makkelijker […]

lees meer

Journalisten vergoeden in bonussen in plaats van met barema’s: problematisch voor werkdruk en deontologie

  VVJ vraag fundamenteel debat   JOURNALISTEN VERGOEDEN in BONUSSEN in plaats van BAREMA’S: PROBLEMATISCH VOOR WERKDRUK EN DEONTOLOGIE   Naar aanleiding van de ambitie van diverse mediadirecties om ook journalisten almaar meer met bonussen te gaan vergoeden, nam de VVJ-bestuursraad volgend standpunt in.   De VVJ stelt vast dat diverse persbedrijven de intentie hebben […]

lees meer

VRT en ‘de Keizer van Oostende’ – VVJ-mededeling

MEDEDELING VVJ OVER HET INCIDENT TUSSEN ENKELE JOURNALISTEN EN ‘DE KEIZER VAN OOSTENDE’    Zonder enige uitspraak te doen over (de correctheid van) de gebrachte informatie, noch over de (al dan niet) deontologische werkwijze van de betrokken collega’s, wenst de Raad van Bestuur van de VVJ het volgende aan te stippen:   1. De VVJ zal zoals steeds […]

lees meer

Berichtgeving over busongeval: VVJ dringt aan sereniteit en respect voor slachtoffers

Verslaggeving over dramatische gebeurtenissen is en blijft een delicate aangelegenheid. Het nieuws komt onverwacht, massaal en moeilijk controleerbaar op ons af. En dan is het de moeilijke taak van de media om orde te scheppen in de chaos. Ook op die momenten is het onze maatschappelijke taak om sereen, eerlijk en objectief het publiek te […]

lees meer

Reclamedruk op journalisten is reëel

Dat blijkt uit recent onderzoek van de Leuvense economen Dries De Smet en Stijn Vanormelingen. In het kader van zijn doctoraatsonderzoek stuurde De Smet een enquêteformulier naar 755 Vlaamse krantenjournalisten, wat hem 101 bruikbare antwoorden opleverde. Ook de vraag om een artikel te herschrijven teneinde de adverteerder in een gunstiger daglicht te plaatsen wordt wel […]

lees meer

Debat over pers en privacy woedt volop, ook binnen VVJ

Marc Van de Looverbosch plaatste in zijn \'edito\' serieuze kanttekeningen bij al te expliciete foto\'s die twee kranten publiceerden van een zestienjarig meisje dat haar jongere zus zwaar zou hebben mishandeld. En hij herinnerde daarbij aan de nieuwe Code voor deontologie, die de Raad voor de Journalistiek pas goedkeurde.

lees meer