Kan Europa het spywaremisbruik een halt toeroepen?

De opkomst van versleutelde diensten als WhatsApp gaf de spyware-industrie een boost. Kwetsbaarheden in softwaresystemen worden vlot verhandeld en zero-click spyware belandt probleemloos op smartphones van journalisten en mensenrechtenverdedigers. Ook in de EU. Irene Khan, de Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Meningsuiting, roept op tot een onmiddellijk moratorium op het gebruik, de overdracht en de […]

lees meer

Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

In de maak: Europese regeling voor klokkenluiders

Charlotte Michils   De VVJ verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om klokkenluiders te beschermen in de Europese Unie. Het is een belangrijke erkenning van de cruciale rol die klokkenluiders spelen in onze democratische samenleving. Klokkenluiders zijn een belangrijke bron van informatie voor journalisten, media en burgers; hun bescherming moet dan ook navenant zijn. […]

lees meer

Knack-journalist gearresteerd in Griekenland

Op reportage in opdracht van Knack en De Groene Amsterdammer, werd journalist Jan De Deken zondagnacht gearresteerd door de Griekse politie in de Samos Hotspot, het opvangkamp voor vluchtelingen op het eiland Samos.   Zijn aanvraag om het kamp te bezoeken was door de bevoegde instanties in Athene afgewezen. Desondanks werd hem de toegang tot […]

lees meer

De Kasteelmoord en de aanslag op het journalistieke bronnengeheim

  Kon journalist Bart Aerts in het VRT-duidingsprogramma TerZake op 17 november 2016 enkele fragmenten van telefoongesprekken in de Kasteelmoordzaak laten horen? En gaf dit justitie sowieso het recht om een huiszoeking bij hem uit te voeren, hem mee te nemen voor verhoor en zijn iPhone tijdelijk in beslag te nemen? In een tussenarrest geeft […]

lees meer

Verstrenging beroepsgeheim knaagt aan journalistiek bronnengeheim

Schendingen van het beroepsgeheim worden voortaan veel strenger beteugeld. Daarmee viseert Justitieminister Koen Geens (CD&V) vooral perslekken van de kant van politie en justitie over lopende strafonderzoeken. Aan het journalistieke bronnengeheim as such wordt niet geraakt, maar toch hebben ook journalisten redenen om zich zorgen te maken.   door Pol Deltour   Justitieminister Geens stond […]

lees meer

VVJ / AVBB steunt klacht tegen nieuwe aantasting journalistiek bronnengeheim

Bij een onderzoek naar lekken in een politiek-deontologische zaak in Gent, heeft de lokale justitie niet enkel de telefonische communicatie van politici maar ook die van journaliste Sabine Van Damme van HLN in kaart gebracht. Uit het strafdossier blijkt zwart op wit dat haar telefoon- en sms-verkeer van minstens een dag volledig is uitgelezen. Voor […]

lees meer

VVJ blijft met EFJ aandringen op aanpassing Europese richtlijn tot bescherming van bedrijfsgeheimen

  Alvast de Nederlandstalige Europese parlementsleden kregen van de VVJ volgend bericht:     Betreft: Trade Secrets Directive – belemmering van journalistiek werk     Op 16 juni keurde het Legal Affairs Committee van het Europees Parlement een gewijzigd ontwerp goed van richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen.     Dat Europa industriële spionage makkelijker […]

lees meer

Huiszoekingen en inbeslagnemingen bij journalisten miskennen het bronnengeheim flagrant

De aanleiding voor de zoekacties is het vermoeden dat particulieren, onder wie ook journalisten, over apparaten zouden beschikken waarmee communicaties van de politie- en veiligheidsdiensten in het kader van het Astrid-communicatienetwerk kunnen worden onderschept. De VVJ ontzegt justitie en politie geenszins het recht om hiernaar onderzoek te voeren. Alleen moet dit gebeuren met respect voor […]

lees meer

Staatsveiligheid moet beroepsjournalisten ontzien

De inlichtingendiensten waren al veel langer vragende partij voor meer mogelijkheden, vooral in het licht van de toegenomen terrorismedreiging. Wat de Staatsveiligheid en de Militaire Inlichtingendienst extra steekte, was dat buitenlandse veiligheidsdiensten wel met allerlei gesofisticeerde onderzoeksmethodes actief konden zijn op Belgisch grondgebied. De nieuwe wet laat hen nu met zoveel woorden toe om zelf […]

lees meer

Douglas De Coninck vrijgesproken voor ‘misbruik inzagerecht’ in moorddossier De Vleeschauwer

Samen met De Coninck was ook Chris De Vleeschauwer, broer van de vermoorde rijkswachter, door het parket gedagvaard. Hij zou de journalist hebben bevoorraad met informatie uit het strafdossier. Niettegenstaande zware gerechtelijke druk hebben beide betrokkenen dit nooit willen bevestigen, waarbij ze zich ondermeer beriepen op het wettelijk gewaarborgde journalistieke bronnengeheim. Het parket van Dendermonde […]

lees meer

Belgische Staat moet betalen voor onwettige telefoontap bij De Morgen-journaliste

In De Morgen van 8 mei 2004 verscheen een reportage van Anne De Graaf waarin werd gemeld dat Antwerpse justitie- en politiefunctionarissen enige tijd voordien bijeen waren geweest over de aanpak van een toen nog dreigende, maar intussen niet reëel gebleken terroristische aanslag in de Scheldestad.

lees meer