Het labyrint van het portretrecht

Het thema werd ingeleid door Dirk Voorhoof, professor mediarecht aan de UGent, die aan de hand van voorbeelden mooi illustreerde welke complexe juridische materie het portretrecht is. Diverse aspecten uit het recht komen er bij kijken: het persoonlijkheidsrecht van het individu, de auteurswet (waarin het portretrecht eigenlijk ten onrechte is opgenomen), de onrechtmatige daad (art. […]

lees meer

23 april: werelddag van de auteursrechten

  De IFJ en haar Europese poot EFJ merken op dat wereldwijd journalisten nog altijd worden gedwongen om hun auteursrechten af te staan aan hun werkgevers. Die overdrachten betreffen zowel hun morele als hun patrimoniale rechten, en geven uitgevers of omroepen onbeperkt en exclusief de mogelijkheid om het journalistieke werk uit te baten. Vaak kunnen zij het journalistieke […]

lees meer

Belasting auteursrechten blijft 15 procent

Maandag 26 november kondigde de auteursvereniging Sabam aan dat de federale overheid ook auteursrechten, net als andere roerende inkomsten, tegen een tarief van 25% zou belasten, terwijl dat sinds 2008 maar 15% was. De belasting zou dan wel “bevrijdend” zijn, dus niet meer te vermelden op de belastingaangifte. De artistieke en journalistieke wereld stond meteen in […]

lees meer

Fiscale voordeelregeling voor auteursrechten – en wat met beroepsinkomsten en sociaal statuut ?

De fiscale voordeelregeling voor auteursrechten ging op 1 januari 2008 retroactief van start, ook al werd ze pas medio 2008 definitief door het parlement goedgekeurd. Afgelopen jaar was dus het eerste waarin het nieuwe regime volop uitwerking kreeg.

lees meer

Uitgevers trachten nieuw fiscaal voordeel auteursrechten in te pikken

Sommige uitgevers, en La Libre Belgique heeft de spits afgebeten, delen hun medewerkers mee dat zij de normale vergoedingen, die vroeger als beroepsinkomsten aan de fiscus werden aangegeven, gedeeltelijk of zelfs volledig herkwalificeren als auteursrechten. De Brusselse krant stelt zelfs voor om de tarieven verminderen, wat toch gecompenseerd zou worden door het nieuwe gunstregime en […]

lees meer

Auteursrecht en de fiscus

Tot nu toe werden inkomsten uit auteursrechten – afhankelijk van de interpretatie van de belastingcontroleur – gekwalificeerd als beroepsinkomsten of roerende inkomsten of nog diverse inkomsten. Als ze als beroepsinkomsten werden beschouwd, werden ze belast tegen de hoogste aanslagvoet. Het nieuwe door Kamer en Senaat aanvaarde wetsontwerp, dat nog door de koning moet worden bekrachtigd, […]

lees meer

Nieuws maken tussen vreugde en verlangen

De bronnen beschermd Op 17 maart keurde de Kamer de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen goed. De regeling trad in werking op 7 mei. Na een kwarteeuw incidenten tussen pers en gerecht – met verhoren, huiszoekingen, inbeslagnemingen, telefoonregistraties en zelfs arrestaties – was de wet bittere noodzaak. Een onderzoeksrechter kan nu enkel nog […]

lees meer