BERICHTEN OVER ZELFMOORD – Mediarichtlijnen voor journalisten

Het thema zelfmoord in de media brengen kan mensen vooruithelpen. Het kan het stigma doorbreken om over psychische problemen, suïcidegedachten of rouw na zelfdoding te praten. Sommige berichtgeving over zelfmoord houdt echter ook risico’s in en kan voor kwetsbare mensen de drempel naar zelfmoord juist verlagen. Dat maakt rapporteren over zelfmoord complex. Het vraagt om moeilijke afwegingen en extra […]

lees meer

Aanbevelingen voor de berichtgeving over allochtonen

In 1994 publiceerde de AVBB, samen met het Centrum voor racismebestrijding, de Aanbevelingen voor de berichtgeving over allochtonen. De aanbevelingen hebben niet het karakter van formele deontologische normen, maar ze kunnen wel mee in overweging worden genomen bij de behandeling van een klacht bij de Raad voor de Journalistiek.

lees meer

Embargorichtlijnen

In 2003 heeft de Raad voor de Journalistiek de Embargorichtlijn bekendgemaakt. Daarin wordt aangegeven wanneer journalisten een embargo naleven.

lees meer

Tips voor journalisten in verband met de berichtgeving over psychisch ziek zijn

De publicatie Tips voor journalisten in verband met de berichtgeving over psychisch ziek zijn biedt een houvast voor journalisten die schrijven over deze thematiek.

lees meer

Als journalist kan je levens redden

De publicatie Als journalist kan je levens redden biedt richtlijnen over berichtgeving rond zelfdoding.  

lees meer

Code van de raad voor de journalistiek

De regels van de journalistieke beroepsethiek zijn neergeschreven in de Code van de raad voor de journalistiek (online beschikbaar of downloadbaar als pdf) die op 20 september 2010 is goedgekeurd (en op 23 april 2012, 16 december 2013, 7 december 2015 en 12 december 2016 is aangevuld) door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de […]

lees meer

Minderjarigen in de media

Vanuit de ervaringen van kinderen en jongeren met media geeft het Kinderrechtencommissariaat praktische suggesties voor journalisten en programmamakers. Die staan gebundeld in een brochure.

lees meer

Pers en slachtoffers

Wanneer journalisten nieuws brengen over criminaliteit, ongevallen en rampen hebben ze geregeld te maken met slachtoffers. Zowel bij de nieuwsgaring als bij de verslaggeving dient er ook met hun belangen en vragen rekening te worden gehouden. Om het werk van journalisten te vergemakkelijken, is een folder met aandachtspunten en tips verschenen over de omgang van […]

lees meer