Vlaamse Scriptieprijs

Deze prijs beloont een afstudeerscriptie die een ruimer publiek verdient en op die manier niet wegdeemstert in de archieven van de academische instellingen. Het initiatief staat onder de auspiciën van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en de Koninlijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

De Vlaamse Scriptieprijs brengt het gelauwerde BaMa-eindwerk onder de aandacht van dagbladen en andere media. Alle studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit kunnen deelnemen en dienen samen met hun eindwerk een journalistiek artikel van maximum 1000 woorden in. Prijs: 2500 euro.

Meer info: https://www.scriptieprijs.be/wedstrijd