Prijs Lorenzo Natali

Prijs van de Europese Commissie voor journalistieke bijdragen (van amateur-journalisten of professionele journalisten) van Africa, de Arabische wereld en het Midden-Oosten, Azië, Latijns Amerika en Europa over ontwikkeling en armoedebestrijding.

De prijs is genoemd naar Lorenzo Natali, een voormalig ondervoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking tussen 1985 en 1989. Hij wees op het belang van Europa bij de ondersteuning van en de samenwerking met de ontwikkelingslanden.

Meer info op: http://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en