Persprijs Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies is gehecht aan de vrijheden, onder andere de persvrijheid, als tegengewicht van welke macht dan ook.

Advocaten en journalisten hebben bepaalde idealen en streefdoelen gemeen, zoals onafhankelijkheid, de bereidheid om misbruik en schending van rechten aan te klagen, het recht op informatie en bescherming van de fundamentele vrijheden. Het recht op informatie en het vermoeden van onschuld en het respect voor een persoon moeten immers worden verzoend met de mensenrechten.

De advocatuur blijft voortdurend bezorgd over de onomkeerbare gevolgen die voortijdige ongecontroleerde of onzorgvuldige publicaties kunnen hebben voor een (rechts)persoon. Ze roept daarom op om hierover in debat te gaan en op die manier mee te helpen om het juiste evenwicht te vinden.

Om dat te ondersteunen reikt de Orde van Vlaamse Balies een persprijs uit.

DE JURY

De prijs wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige Belgische publicatie(s) of andere mediaproducties(s) over recht en justitie die zich richten tot het algemene publiek.

De jury voor de persprijs 2017 bestond uit: 

  • Stafhouder Kathleen Vercraeye, advocaat
  • Prof. Piet Taelman (UGent)
  • Prof. Dirk Voorhoof (Universiteit Kopenhagen en European Center for Press and Media Freedom (ECPMF))
  • Leo Stoops, oud VRT-journalist justitie

De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt.

Meer info op: https://www.advocaat.be/nieuws-en-standpunten/persprijs