Persprijs advocaat.be

Ding mee naar de Persprijs en win 7500 euro

Maakte u tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2022 een Belgisch-Nederlandstalige journalistieke publicatie of mediaproductie over recht en justitie in het algemeen of rechtbankverslaggeving in het bijzonder? Tot en met 4 december kan u uw dossier indienen voor de Persprijs van Advocaat.be.

Lees in het reglement welke journalistieke producten in aanmerking komen voor de prijs en hoe u uw dossier kan indienen.

Een vijfkoppige jury zal uw journalistiek product beoordelen. De prijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van Advocaat.be op maandag 30 januari 2023. De jury bestaat uit:

  • Sofie Demeyer, woordvoerder Advocaat.be (voorzitter van de jury)
  • Linda De Win, voormalig VRT-journalist
  • Pol Deltour, nationaal secretaris beroepsvereniging van journalisten VVJ-AVBB
  • Prof.dr. Catherine Van de Heyning (UA), substituut-procureur des konings in Antwerpen
  • Mr. Claire Buggenhoudt, verbonden aan balie provincie Antwerpen

Advocaten en journalisten hebben bepaalde idealen en streefdoelen gemeen, zoals onafhankelijkheid, de bereidheid om misbruik en schending van rechten aan te klagen, het recht op informatie en bescherming van de fundamentele vrijheden. Het recht op informatie, het vermoeden van onschuld en het respect voor een persoon moeten  te allen tijde verzoend worden met de mensenrechten. Om die reden en om kwaliteitsvolle journalistiek over recht, justitie en rechtbankverslaggeving aan te moedigen reikt Advocaat.be om de drie jaar een persprijs uit.

Lees het reglement >>

Winnaars Persprijs 2020

In 2020 ging de prijs naar De Standaard-journalisten Marjan Justaert en Christof Vanschoubroek voor hun artikelenreeks ‘De Onzichtbare Macht’. De persprijs heette toen nog de Persprijs van de Orde van Vlaamse Balies.

Meer info op http://www.advocaat.be/pers