Marilo Fund (beurs € 5.000)

WAAROVER GAAT HET?

Het Marilo Fund is een unieke initiatief dat commerciële, culturele en sociale relaties tussen Japan en België bevordert.

De heer en mevrouw Blondé-Eelen hebben het Marilo Fund, beheerd binnen de Koning Boudewijnstichting, opgericht om deze band te ondersteunen. In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce steunt het Het Marilo Fund personen en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de missie van het fonds door elk jaar een beurs uit te reiken. Het Marilo Fund kan daarbij rekenen op de steun van de Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce.

De beurs bedraagt € 5.000 en gaat naar een journalist die in België werkt en een passie heeft voor Japan. Met de beurs wil het fonds een bijdrage leveren aan de publicatie van een artikel, een artikelenreeks of een radio- of televisiereportage in de Belgische media. Deze publicatie heeft tot doel om in België bij te dragen aan een betere kennis over de Japanse samenleving en het Japans ondernemerschap.

VOOR WIE?

  • Journalisten die professioneel actief zijn in België
  • Journalisten zijn bij voorkeur actief in een breed economisch kader
  • Beschikt over grondige actieve kennis van de Engelse taal of Japanse Taal
  • Is bereid een korte verplaatsing naar Japan te maken in kader van beurs

FINANCIËLE STEUN

€5.000

Meer info: https://www.goededoelen.be/fund/more/?id=F2912600