FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt jaarlijks de ‘FRDO persprijs duurzame ontwikkeling’ uit, die een journalistiek product bekroont dat zowel beantwoordt aan criteria van inhoudelijke en vormelijke kwaliteit als in zijn berichtgeving blijk geeft van een duurzame-ontwikkelingsvisie.

De persprijs wil niet berichtgeving over duurzame ontwikkeling op zich belonen maar wel berichtgeving die een duurzame-ontwikkelingsperpectief hanteert, in de beschrijving en/of de duiding/commentaar.

De prijs gaat afwisselend naar de geschreven pers (dagbladen en periodieke pers, in een volgend stadium ook internetpublicaties) en naar de audiovisuele media (televisie, radio, video). De ‘FRDO persprijs duurzame ontwikkeling’ 2016 is bestemd voor de audiovisuele media.
Per taalgroep (Nederlands/ Frans) zijn er drie prijzen. De laureaten ontvangen naast een trofee, een geldsom van 1000 euro.

Uiterste inschrijvingsdatum: begin januari 2017 (voor items uitgezonden in 2016)

De prijsuitreiking vindt plaats in de lente van 2017.

http://www.frdo.be

http://www.frdo-cfdd.be/nl/nieuws/uitreiking-frdo-persprijs-duurzame-ontwikkeling-2017