De Spiegelprijs voor Beeldvorming

Prijs gelanceerd in februari 2008 door Wereldcentrum vzw en het Fonds Patrick De Spiegelaere voor een persoon of een vereniging die fundamenteel heeft bijgedragen tot een realistische beeldvorming over Afrika.

Categoriën: foto, reportage, pulbiciteit, een kunstwerk, een filmpje op internet …