Daphne Caruana Galizia-prijs

Reglement

De Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek (hierna “de prijs” genoemd) werd in het leven geroepen
op 16 oktober 2020 als eerbetoon aan de Maltese onderzoeksjournaliste, blogster en anticorruptieactiviste
die in 2017 met een autobom werd vermoord.
De prijs wordt gesteund door het Europees Parlement en wordt jaarlijks uitgereikt aan diepgaande
journalistieke stukken van beroepsjournalisten die in de EU actief zijn.

Inschrijvingsperiode

De inzendingen moeten uiterlijk op 1 september 2021, om 12 uur ’s middags (Midden-Europese tijd)
worden ingediend via ons onlineplatform.

Wie kan deelnemen?

Thema

Het doel van de prijs is het erkennen van uitmuntende diepgaande verslaggeving over onderwerpen die
relevant zijn voor de Europese Unie (EU) als geheel of meerdere van haar lidstaten, en die bijdragen tot de
bevordering van de beginselen en waarden van de EU, zoals vastgelegd in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.

Prijs

Er wordt jaarlijks één prijs uitgereikt ter waarde van 20 000 euro.

Inschrijvingen

Beroepsjournalisten en teams van beroepsjournalisten, ongeacht hun nationaliteit, kunnen meedingen naar
de prijs. De auteurs kunnen hun inzendingen zelf indienen of professionele mediaorganisaties en –
verenigingen kunnen dat doen in hun naam.
De inzendingen moeten tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 gepubliceerd/uitgezonden zijn op
een gedrukt, audiovisueel of online mediakanaal in één van de 27 EU-landen.
Taalvereisten
Engels is de officiële taal van de prijs.
De inzendingen mogen in alle officiële EU-talen worden ingediend. Het inschrijvingsformulier moet een
samenvatting in het Engels (van maximaal 500 woorden) bevatten.

Lengte

Onbeperkt.

Auteur(s)

De inzendingen mogen een of meerdere auteurs hebben. De deelnemers moeten de auteurs en de houders
van de morele en auteursrechten van hun werk zijn. De auteurs kunnen hun inzendingen zelf indienen of
professionele mediaorganisaties en -verenigingen kunnen dat doen in hun naam.

Een journalist of een team van journalisten mag desgewenst meer dan één inzending indienen. Wel moet er
per inzending een aparte inschrijving worden ingediend.
Plagiaat, met inbegrip van het ongeoorloofd gebruik van de woorden en ideeën van een andere auteur en
de voorstelling daarvan als origineel, zal leiden tot diskwalificatie. Wordt achteraf plagiaat vastgesteld, dan
zal de toegekende prijs worden herroepen.

Beoordelingscriteria

De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria:
1. relevantie van het onderwerp voor de Europese samenleving en bijdrage tot de bevordering van de
Europese waarden en beginselen;
2. kwaliteit van de inhoud, die goed gedocumenteerd, accuraat en feitelijk hoort te zijn, en bovendien
gebaseerd op een verscheidenheid aan bronnen;
3. kwaliteit op het gebied van taal, stijl en structuur;
4. originele en diepgaande aanpak van het onderwerp.

Prijs

Er is één winnaar, die 20 000 euro ontvangt.
De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken als niet aan de bovengenoemde
kwaliteitscriteria is voldaan.
De winnaar ontvangt een uitnodiging voor de prijsuitreiking. Het Europees Parlement vergoedt de
reiskosten van de winnaar.

Selectieprocedure

De jury bestaat uit ten minste 27 persoonlijkheden met een gevestigde reputatie in de media, de
journalistiek of maatschappelijke organisaties. De jury kiest de winnende inzending met gewone
meerderheid van stemmen. Elk jurylid mag voor één inzending stemmen.
De beslissing van de jury is definitief en onherroepelijk.
De winnaar wordt bekendgemaakt op de prijsuitreiking in het Europees Parlement in Brussel op donderdag
14 oktober 2021.

Auteursrecht

Het Europees Parlement heeft het recht de bekroonde inzendingen te reproduceren en te verspreiden in zijn
eigen publicaties, op zijn website en in ander communicatie- en promotiemateriaal, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, reclamemateriaal voor de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek.

Privacyverklaring

Het Europees Parlement draagt de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. De
organisatoren verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de Daphne Caruana Galizia-prijs voor
journalistiek in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725.

 

Meer info op https://daphnejournalismprize.eu/