Media Freedom Act tracht Europees mediabeleid te harmoniseren

De Europese persvrijheid heeft het zwaar te verduren. Inmenging in het journalistieke werk, druk op het journalistiek bronnengeheim en spyware, ondergefinancierde openbare media, afbrokkelend mediapluralisme door mediaconcentratie, … het zijn stuk voor stuk problemen die ingewijden bekend in de oren klinken. Hoewel de verschillen in Europa groot zijn, blijken ook landen met een sterke persvrijheidtraditie […]

lees meer

Niet-indexering freelancersvergoedingen: het kookpunt voorbij

Uit de jaarverslagen 2021 van Mediahuis, DPG Media (België) en Roularta blijkt: er wordt fors winst uitgekeerd. Van hoog naar minder hoog wordt dat: 80 miljoen euro (DPG Media België), 35 miljoen euro (Mediahuis) en 12 miljoen euro (Roularta). Het gaat om uitzonderlijke resultaten in uitzonderlijke tijden. Goed geboerd, dat wel. Maar, we need to […]

lees meer

Ruim 500 Europese journalisten slachtoffer van agressie in eerste jaarhelft

In de schoot van de EU monitort de Media Freedom Rapid Response (MFRR) gevallen van agressie tegen journalisten en nieuwsmedia, en dat leverde in de eerste jaarhelft van 2022 311 incidenten op. Bij die geweldplegingen werden in het totaal 552 individuen of mediabedrijven belaagd. Voor België ging het om 8 incidenten en 12 betrokkenen in […]

lees meer

Met (niet) berichten over zelfdoding kun je levens redden

Journalistieke berichtgeving kan wel degelijk invloed hebben op suïcidegedachten en dito gedrag. En dus herinnert VLESP, het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie, aan zijn aanbevelingen voor nieuwsredacties. Sofie Lemaire van Radio 1 krijgt de VLESP award voor de beste media-aanpak van zelfdoding.   Naar aanleiding van de werelddag voor suïcidepreventie op 10 september organiseerde VLESP een […]

lees meer

Nota AVBB naar aanleiding van de Anti-SLAPP Aanbeveling (EU) 2022/758 van de Commissie van 27 april 2022

  Wat is SLAPP? Het Engelstalige acroniem ‘SLAPP’ staat voor ‘strategic lawsuit against public participation’. In het Nederlands wordt dat ‘strategische rechtszaken tegen publieke participatie’. SLAPP-zaken zijn kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures. Het gaat om oneigenlijk gebruik van civiel- en strafrechtelijke procedures om (onderzoeks)journalisten, academici, ngo’s en het maatschappelijk middenveld het zwijgen op te […]

lees meer

Nieuw uitgeversrecht met passend deel voor journalisten van kracht

Op 1 augustus trad een nieuwe auteurswet in werking, die onder meer een bijzonder uitgeversrecht in het leven roept. Dat moet persuitgevers toelaten hun nieuwsaanbod efficiënter te valoriseren tegenover Google, Facebook en andere online platformen. Voor journalisten creëert de regeling het recht op een ‘passend deel’ van de nieuwe inkomsten.   De nieuwe wet is […]

lees meer

EFJ levert extra hulp aan journalisten in Oekraïne

De Oekraïense journalistenbond NUJU opende met financiële steun van de EFJ (Europese Federatie van Journalisten) bijkomende hulpcentra voor journalisten die de oorlog met Rusland verslaan. In die centra kunnen oorlogscorrespondenten beschermingsmateriaal verkrijgen en zich verzekeren van bijstand in noodsituaties.   Snel na de inval van Rusland in Oekraïne riep de EFJ (samen met de mondiale […]

lees meer

Russische journalistenbond beboet voor anti-oorlogsstandpunt, ontbinding dreigt

Een rechtbank in Moskou heeft de Russische journalistenvereniging JMWU (Journalists and Media Workers’ Union) de maximumboete opgelegd van 500.000 roebel (8.000 euro) voor het verspreiden van ‘negatieve informatie’ over de oorlog in Oekraïne. Aanleiding voor de straf waren het statement ‘Stop de oorlog in Oekraïne’, dat de JMWU op 26 februari lanceerde, en de ‘Perugia […]

lees meer

Eeuwige staatsgeheimen behoren straks tot het verleden

België is een van de weinige West-Europese landen zonder algemene declassificatieprocedure. Geclassificeerde stukken blijven er in principe geclassificeerd. Een nieuw wetsvoorstel, dat de Kamer er in haar laatste zitting nog wil doorjagen, maakt daar een einde aan. Na een verplichte evaluatie wordt vertrouwelijke, geheime en zeer geheime informatie voortaan na twintig, dertig en vijftig jaar […]

lees meer

Standpunt VVJ / JAM / AJP n.a.v. de geplande fiscale hervorming

De Vlaamse Vereniging van journalisten (VVJ), de Journalisten Auteursmaatschappij (JAM) en l’Association des Journalistes Professionnels (AJP) maken zich zorgen over de plannen om de fiscale behandeling van auteursrechten te hervormen. Journalisten, redacteurs, fotografen, ongeacht of ze zelfstandig zijn of in loondienst werken, zijn auteurs. Ze ontvangen twee soorten inkomsten voor hun activiteit: inkomsten uit werk […]

lees meer

Derde Europese rechtsstaatrapport: ‘Belgische openbaarheid van bestuur moet beter’

Het derde rechtsstaatrapport van de Europese Commissie, dat een luik over persvrijheid en mediapluralisme bevat, komt met aanbevelingen voor België. Zo kan de toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media in tegenstelling tot zijn Waalse tegenhanger niet optreden tegen zorgwekkende mediaconcentratie en moet openbaarheid van bestuur beter en efficiënter. Het rapport wijst ook op de toenemende […]

lees meer

Pleidooi voor een andere berichtgeving over verkeersongevallen

In de verslaggeving over verkeersongevallen loopt het te vaak mis, vinden Wouter Florizoone en Dirk Lauwers. In deze opiniebijdrage pleiten ze voor een meer slachtoffergerichte berichtgeving. Wanneer we over verkeersongevallen lezen, dan ontstaat al snel de perceptie: hier is technisch iets misgegaan. Een dode hoek of zo. Soms gaat het over een autoportier dat opengaat […]

lees meer