UGent en VVJ onderzoeken de journalistieke praktijk in coronatijd

De coronacrisis doet zich ook in de mediasector sterk voelen. Het Center for Journalism Studies (CJS) van de Universiteit Gent wil daarom samen met de VVJ de gevolgen voor Vlaamse journalisten in kaart brengen. Je kan ons daarbij helpen door deel te nemen aan onze enquête. De mediasector draait tegenwoordig op volle toeren, maar voorlopig […]

lees meer

Compensatiepremie ook voor freelancers

Ook freelancejournalisten zullen een beroep kunnen doen op de compensatiepremie voor weggevallen beroepsinkomsten in het kader van de coronacrisis. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Journalisten mogen dan wel tot de ‘essentiële beroepen’ worden gerekend, en in het algemeen bedolven worden onder het werk in deze coronatijd, voor enkele duizenden freelancers zijn het benarde maanden. […]

lees meer

Corona mag openbaarheid overheid niet in de weg staan

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vraagt de lokale overheden om de gepaste openbaarheid van bestuur aan de dag te leggen, ook al is dat in de praktijk niet evident. Ook justitie levert op vraag van de VVJ inspanningen om voldoende openheid te waarborgen richting journalisten. Herhaaldelijk kreeg de VVJ van lokale […]

lees meer

Federale en Vlaamse overheid komen zelfstandigen tegemoet

De economische impact van de coronacrisis is ongezien en treft in journalistieke kringen vooral freelancers. Gelukkig werkte zowel de federale als de Vlaamse overheid steunmaatregelen uit – zij het dat deze niet alle problemen oplossen. Vooral sport- en cultuurverslaggevers en lokale en gerechtelijke correspondenten zagen de voorbije maand hun opdrachtenboekjes leeglopen, met alle gevolgen voor […]

lees meer

Coronacrisis en ‘lockdown’: journalisten kunnen blijven werken

De nieuwe crisismaatregelen van de regering, uitgevaardigd op 17 maart naar aanleiding van covid-19, hebben geen impact op het journalistieke werk. Dat zegt het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. De uitzondering op het samenscholingsverbod en verwante maatregelen geldt voor ‘media, journalisten en diensten van communicatie’. Journalisten doen er niettemin goed aan steeds hun legitimatiebewijs op zak te […]

lees meer

#CoronaCrisis: steunmaatregelen voor zelfstandige journalisten

De overheid neemt verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, jammer genoeg met negatieve economische gevolgen – ook voor sommige journalisten. Zo signaleert een freelance journalist dat zijn hele inkomen afhangt van voetbalverslaggeving. Aangezien er de komende maanden nauwelijks nog gevoetbald wordt, ziet hij zijn inkomen tot quasi nul herleid. Een […]

lees meer

Corona en de pers: correct berichten tussen verhullen en overdrijven in

  De coronapandemie is een nieuwsevent van de eerste orde, en dus worden er – normaal in zo’n geval – ook vragen gesteld over de werkwijze van de nieuwsmedia. Nochtans zijn en blijven de journalistieke basisregels intact: journalisten moeten eerst en vooral onafhankelijk en waarheidsgetrouw berichten over wat er gebeurt, coronacrisis of niet. Verhullen noch […]

lees meer

Nieuwe digitale auteursrechten op komst voor journalisten

Europa keurde in het voorjaar een nieuwe richtlijn goed die een deel van de digitale advertentiewinst wil laten terugvloeien van de internetplatformen naar de uitgevers én journalisten. Met deze richtlijn hebben uitgevers een tool in handen om hun investering terugbetaald te krijgen. Tegelijk hebben journalisten recht op een ‘passend’ aandeel van de vergoeding die uitgevers […]

lees meer

Happy #InternationalWomensDay!

Zondag 8 maart 2020, internationale vrouwendag. Een feestdag voor vrouwen, een moment ook om strijdpunten op te lijsten, ook voor de journalistiek. De VVJ vroeg hoofdredacties, journalisten en de academische wereld om een reflectie op vijf kwesties van genderongelijkheid in de journalistiek & beeldvorming in de media. Bij deze meteen een warme oproep om deze […]

lees meer

Groenen dringen aan op bescherming klokkenluiders

De partijen Groen en Ecolo hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie voorgelegd om snel werk te maken van de bescherming van klokkenluiders in ons land. Op 16 april 2019 keurde het Europees Parlement met een grote meerderheid een richtlijn tot betere bescherming van klokkenluiders goed. Naar aanleiding hiervan vragen Groen en Ecolo nu een snel […]

lees meer

Justitie neemt nieuw boek van Guy Bouten mee in Bende-onderzoek

De onderzoeksmagistraten en speurders belast met het Bende-onderzoek hebben met grote belangstelling kennis genomen van het nieuwe boek dat journalist Guy Bouten over de zaak heeft gepubliceerd. In het bijzonder zijn ze geïnteresseerd in dagboekfragmenten die ex-rijkswachter Madani Bouhouche schreef tijdens het assisenproces tegen hem in 1994, en die in het boek worden overgenomen. Bouhouche […]

lees meer

Journalistiek anno 2020

De VVJ/AVBB publiceerde zopas haar activiteitenverslag 2019 met blik op 2020. Het rapport zal als gespreksbasis dienen voor de jaarlijkse gedachtewisseling met de leden op de komende jaarvergadering nu zaterdag. Alle VVJ-leden zijn van harte uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering van 15 februari, die om 10 uur begint. We verzamelen vanaf 9.30 u in de […]

lees meer