Oekraïense journalistenorganisaties laken repressieve mediawet

Niet alleen in Rusland wordt de oorlogssituatie aangegrepen om de overheidscontrole op de media sterk te verscherpen. Dat is ook het geval in Oekraïne: president Volodymyr Zelensky ondertekende onlangs een wet die volgens de plaatselijke journalistenorganisaties en de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) een ernstige bedreiging vormt voor de persvrijheid en het mediapluralisme in het […]

lees meer

VVJ-AVBB-EFJ/IFJ – jaarverslag 2022

‘Elke dag brengt nieuws dat gisteren ondenkbaar leek’, schreef een vooraanstaand opiniemaker halfweg de hete zomer van 2022. En jawel, we beleven boeiende en uitdagende tijden. Maar hoe bracht de journalistiek zelf het er vorig jaar vanaf? In ons jaarverslag maken we de toestand op, van mediabedrijven en journalisten. We belichten hun economische omgeving en […]

lees meer

België schroeft veiligheidsmaatregelen voor journalisten op

In navolging van Europa zet België ook nationaal in op een anti-SLAPP pakket. Concreet wil ons land de bescherming tegen vexatoire procedures uitbreiden naar alle – grensoverschrijdende én zuiver nationale – zaken. Daarnaast geldt er binnenkort strafverzwaring in geval van agressie tegen journalisten en wordt laster en eerroof niet langer bestraft met een gevangenisstraf. Het […]

lees meer

Een dubbele klap voor het nieuws

#UitgePerst Wat een tijd beleven we toch… Van de klimaatwende tot een oorlog aan onze achterdeur, van oprukkende virussen tot een wankelende economie, van onverwachte politieke omwentelingen tot spectaculaire galactische ontdekkingen. ‘Elke dag brengt nieuws dat gisteren ondenkbaar leek’, schreef een opiniemaker onlangs. Een geluk toch dat er in dit land nog redelijk wat journalisten […]

lees meer

Europees Hof van Justitie schrapt openbaarheid vennootschapsregisters

Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft de EU-richtlijn uit 2015 vernietigd die vennootschappen moest aanzetten tot openbaarheid over hun eigenaars. De Europese Federatie van Journalisten (EFJ) spreekt van een zware slag voor onderzoeksjournalistiek. Met de richtlijn verplichtte de EU de lidstaten om wetgeving uit te vaardigen die van vennootschappen openbaarheid zou afdwingen over hun […]

lees meer

International Press Freedom Seminar aan de UGent in het teken van SLAPP

Op het vierde International Press Freedom Seminar aan de UGent onder de titel: ‘Combating SLAPPs against journalists’ is vandaag aandacht besteed aan het toenemend misbruik van rechtsprocedures tegen journalisten. Dit soort intimiderend of abusievelijk voeren van rechtsprocedures tegen vooral (onderzoeks)journalisten, maar ook tegen burgerinitiatieven, niet-gouvernementele organisaties en academici is een vorm van SLAPP, een acroniem voor Strategic […]

lees meer

Hervorming fiscaal regime auteursrechten: oproep aan de parlementsleden

Betreft: Ontwerp van Programmawet van 24 november 2022 – Titel 6 – Financiën – Hervorming van het fiscaal regime voor auteursrechten – dringend verzoek tot aanpassing ten behoeve van zelfstandige journalisten   Geachte mevrouw, heer volksvertegenwoordiger,   Zoals bekend wil de minister van Financiën, via het ontwerp van Programmawet dat momenteel in de Kamer wordt […]

lees meer

Zes op de tien vrouwelijke journalisten hebben te maken met online agressie

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november roept de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) mediabedrijven en overheden op maatregelen te nemen tegen de toenemende online agressie. De VVJ optimaliseerde in dat verband recentelijk haar Meldpunt Agressie.   Volgens IFJ worden vooral vrouwelijke journalisten met online beledigingen en bedreigingen geconfronteerd. […]

lees meer

VVJ/AVBB en JAM vragen opnieuw rechtvaardige fiscaliteit voor freelancejournalisten

Komende vrijdag buigt de ministerraad zich opnieuw over de hervorming van het fiscale regime voor auteursrechtelijke vergoedingen. De VVJ/AVBB en de JAM wijzen er nogmaals op dat het huidige ontwerp de precaire situatie van freelancejournalisten nog dreigt te verergeren.   Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) hervormt het fiscaal regime voor auteursrechtelijke vergoedingen, en wil […]

lees meer

Komend strafwetboek biedt journalisten meer bescherming

Geweld tegen journalisten neemt hand over hand toe, steeds moeilijker wordt het om die middle ground te vinden. Een recente VVJ-survey wees uit: vier op de vijf journalisten maken zich zorgen over een groeiend anti-journalistiek sentiment, de helft was reeds het slachtoffer van een vorm van agressie. In zijn ontwerp van nieuw Strafwetboek wil federaal […]

lees meer

Stakingsactie bij VRT: geen centen, minder nieuws…

Vandaag wordt er opnieuw gestaakt bij de VRT. Met hun actie viseren ACV en ACOD in de eerste plaats de Vlaamse regering, die de werkingsmiddelen van de VRT nog steeds niet indexeert. Extra journaals over de Amerikaanse Midterms worden niet uitgezonden, net zomin als Villa Politica, De Afspraak en De Wereld Vandaag. De VRT-vakbonden herinneren […]

lees meer

Misdaden tegen journalisten mogen niet straffeloos blijven

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), waar de VVJ/AVBB deel van uitmaakt, heeft bij politieke en gerechtelijke verantwoordelijken opnieuw aangedrongen om al het nodige te doen om daders van misdrijven tegen journalisten op te sporen en voor het gerecht te brengen. Als die misdrijven onbestraft blijven, heeft dat een nefast effect op de persvrijheid, aldus […]

lees meer