Enquête groepsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid

De groepsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand, die we met de VVJ / AVBB bij verzekeraar Generali hebben bedongen, loopt af op 30 september 2019. Om goed voorbereid te zijn op de onderhandelingen met nieuwe verzekeraars willen we graag even polsen naar jullie interesse en bereidheid om aan te sluiten bij de volgende collectieve polis. Een groepspolis […]

lees meer

Gelukkig nieuwjaar

Het VVJ-secretariaat wenst iedereen een gelukkig, gezond en succesvol 2019! Pol, Marleen, Beny, Sandra & Charlotte         Foto: James Arthur

lees meer

Aantal gedode journalisten in 2018 toegenomen

De International Federation of Journalists (IFJ) meldt dat er dit jaar 84 journalisten, cameramensen, fixers en technici het leven lieten bij gerichte moorden, bomaanslagen en kruisvuurincidenten. Tien andere mediamedewerkers, die als chauffeur, beveiligingsmedewerker of verkoopmedewerker werkten, kwamen ook om het leven. Bij de 94 slachtoffers zijn er 6 vrouwen. Er waren ook drie arbeidsongevallen met […]

lees meer

Game over voor de Klokkenluidersrichtlijn?

De juridische dienst van de Raad van de Europese Unie adviseert om de bescherming voor klokkenluiders zoals gepland in de Klokkenluidersrichtlijn, niet te laten gelden voor fiscale misstanden. Dat blijkt uit een intern document dat POLITICO kon inzien, en werd bevestigd door de EFJ (European Federation of Journalists). Nochtans was het mee naar aanleiding van fiscale schandalen […]

lees meer

Erkenningscommissie beroepsjournalisten wuift voorzitter Raymond De Craecker uit

Raymond De Craecker is na 20 jaar voorzitterschap uitgewuifd door de Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten. Al die jaren – en nog veel langer – stond Raymond mee in voor de implementatie van de wet van 30 december 1963 op de erkenning van beroepsjournalisten, die goede en professionele journalistiek honoreert via faciliteiten. Samen met de uitgevers en […]

lees meer

VJF verdeelt half miljoen euro over 11 innovatieve journalistieke projecten

Het pas gelanceerde Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) heeft subsidie toegekend aan 11 projecten die bijdragen aan de vernieuwing en de diversiteit van de journalistiek in Vlaanderen.   Het VJF werd eerder dit jaar gelanceerd door Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld). De minister stelde 500.000 euro ter beschikking om toekomstgerichte projecten te ondersteunen […]

lees meer

VVJ en AJP vragen behoud consulaire bijstand aan buitenlandjournalisten

De VVJ en de AJP hebben het Grondwettelijk Hof gevraagd een bepaling in de Wet tot wijziging van het consulair wetboek van 9 mei 2018 te vernietigen. Volgens de nieuwe wet kunnen personen “die zich begeven hebben naar een gebied waar een gewapend conflict woedt” geen beroep doen op consulaire bijstand. Onder die omschrijving vallen ook journalisten. De wetgever […]

lees meer

Delcredere valt wel degelijk onder openbaarheid van bestuur

  Het Grondwettelijk Hof heeft een wetsbepaling vernietigd die de overheidsdienst Delcredere volledig onttrok aan de openbaarheid van bestuur. Samen met Greenpeace en enkele andere organisaties had de VVJ daartoe een verzoekschrift ingediend bij het Hof.   Delcredere is een openbare instelling die bedrijven en banken verzekert tegen politieke en commerciële risico’s die ze lopen […]

lees meer

Debat over recht tot antwoord op internet in Senaat

De Senaat beraadt zich momenteel over de invoering van een recht tot antwoord op internet. Hij vertrouwde daartoe een informatieopdracht toe aan de Commissie voor Transversale aangelegenheden – Gemeenschapsbevoegdheden. In het verzoek om een informatieverslag wordt erop gewezen dat er nog geen recht van antwoord mogelijk is voor communicatie via internet, zoals websites. Het recht tot antwoord […]

lees meer

Seminar over fake news: hoe omgaan met de nieuwe informatie-orde ?

Mediakritiek is van alle tijden, maar in deze nieuwe, gepolariseerde tijden kregen de verwijten een nieuwe naam: fake news. Hoe gaan we als journalisten om met dergelijke kritiek? Wat is het verband met onze juridisch-gerechtelijke aansprakelijkheid en onze beroepsethiek? En hoe herwinnen we het vertrouwen in de journalistiek? Download de presentatie In een tweede deel […]

lees meer

Sara Vercauteren (Medialaan) is beste Nederlandstalige woordvoerder van het jaar

Sara Vercauteren van Medialaan (moederbedrijf van onder meer VTM, Q2 en Q-Music) is de beste Nederlandstalige woordvoerder van het jaar. Dat werd tijdens de Nacht van de Woordvoerder in Gent bekendgemaakt door Lander Cobbaert, de woordvoerder van alles en iedereen uit De Ideale Wereld. Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer werd verkozen tot […]

lees meer

GDPR & journalistiek: aan de slag

MediAcademie en VVJ organiseerden op 20 november 2018 een vorming over de betekenis van de GDPR voor de journalistiek. Sinds 25 mei is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht gegaan en kort nadien keurde het Belgische parlement een implementatiewet goed. Wat zijn nu de concrete implicaties voor redacties en journalisten? Welke […]

lees meer