Ook in het ‘nieuwe normaal’ moeten journalisten kunnen werken

Ondanks corona valt het maatschappelijke leven stilaan weer in een plooi. De lockdown is verteerd, er wordt opnieuw vergaderd, hier en daar vinden weer events plaats. Ook parlementen, besturen en rechtbanken hernemen de werkzaamheden. Zo komt alles weer goed, zou je denken, maar dat is dan zonder één cruciaal aspect gerekend: al te veel journalisten […]

lees meer

Geen wettelijk recht, wel een optie op consulaire bijstand voor journalisten in buitenlands risicogebied

Het Grondwettelijk Hof verwerpt de klacht van de VVJ en haar Franstalige zusterorganisatie AJP tegen een nieuw wetsartikel dat burgers – en ook journalisten – het recht ontzegt op consulaire bescherming wanneer ze zich begeven naar conflictgebieden. Het nieuwe wetsartikel maakt deel uit van de wet van 9 mei 2018 tot wijziging van het Consulair […]

lees meer

Freelancejournalistiek in coronatijd: een nieuwe stand van zaken

Zonder overheidspremies had een groot aantal zelfstandige journalisten er de voorbije maanden wellicht de brui aan gegeven. En ook al zien meer en meer freelancejournalisten hun werk geleidelijk weer aantrekken, toch klinkt een vraag luider dan ooit: zullen de uitgevers deze crisis aangrijpen om straks nog maar eens een reorganisatie door te voeren en fors […]

lees meer

Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

Regiojournalistiek verdient beter

Regiojournalistiek moet meer inhouden dan het overnemen van kant-en-klare kopij. En het statuut van regiojournalisten moet worden verbeterd, met name voor zelfstandige journalisten en hun vergoedingen. Die conclusies kunnen we trekken uit het onderzoeksrapport ‘Lokale politieke verslaggeving’ dat Ria Goris (Erasmus Hogeschool Brussel) zopas heeft gepubliceerd (https://journalist.be/2020/08/regiojournalistiek-in-vlaanderen-voldoening-en-frustratie). door Luc Vanheerentals   Regiojournalistiek wordt wel eens […]

lees meer

VVJ-leden duiken persgeschiedenis in

Op 12 september organiseerde de VVJ voor haar leden een wandeling door Brussel met persvrijheid als rode draad. Zo’n 25 nieuwsgierigen liepen – op gepaste afstand van elkaar – mee met gids Stefan Moens, die tevens docent is aan de journalistiekopleiding van Erasmushogeschool. Vertrekplaats voor de wandeling: het Brusselse Centraal Station. Van daar af vuurt […]

lees meer

Van webanalyse naar contentoptimalisatie: data hertekenen de journalistiek

Publieksdata overstelpen hoe langer hoe meer de redactievloeren en bepalen ook het redactioneel beleid, zo ervaren talloze journalisten. Met tools als Chartbeats en SmartOcto worden redacties aangemaand tot een verschuiving van ‘zakelijk’ naar ‘betrokken’ nieuws, van ‘verhalen ver weg’ naar ‘persoonlijke verhalen’. Krijgen IT’ers, mediaconsultants en sommige managers een te grote grip op de journalistiek? […]

lees meer

De ‘death ride’ van buitenlandse eco-reporters #InternationaljournalistDay

Volgens UNESCO hebben er sedert 1993 wereldwijd liefst 1.405 journalisten het leven gelaten. In 2019 alleen al telde de ngo Global Witness 212 dodelijke slachtoffers, meer dan ooit tevoren. Velen van hen zijn eco-journalisten, die zich engageren rond de thema’s milieu en klimaat. Enkel journalisten in oorlogsgebieden krijgen het nog zwaarder te verduren, aldus de […]

lees meer

Grensoverschrijdende lokale onderzoeksjournalistiek België-Nederland: vraag nu je werkbeurs aan!

Professionele journalisten die gebeten zijn door lokale onderzoeksjournalistiek, kunnen dit najaar terecht bij journalismfund.eu dat in 2020 zo’n € 56.000 aan werkbeurzen te besteden heeft. Bijkomend element is het teamwerk met Nederlandse journalisten waardoor de resultaten tussen Vlaamse en Nederlandse steden kunnen worden vergeleken. Het plan is om het project dat zich nu richt op […]

lees meer

Regiojournalistiek in Vlaanderen: voldoening en frustratie

Regiojournalistiek is voor beleidsmakers en journalisten van groot belang. Toch staan ze kritisch over de evolutie ervan: het belang van klikcijfers neemt toe en er is minder tijd voor check en dubbelcheck. Sociale media verhogen de druk op de regionale journalistiek. Dat blijkt uit het onderzoek over regiojournalistiek en lokaal beleid dat de opleiding journalistiek […]

lees meer

Algemene Vergadering JAM op 27 augustus om 18 uur: alle leden welkom

De JAM, auteursrechtenvennootschap van en voor journalisten, houdt haar algemene ledenvergadering op donderdag 27 augustus om 18 uur in het Journalistenhuis, Zennestraat 21 in Brussel. Alle JAM-leden zijn van harte uitgenodigd. Door de aanhoudende coronadreiging vraagt het JAM-bestuur wel dat wie komt, zich vóór 25 augustus aanmeldt op het mailadres av2020@sajamnews.be. Deelnemers aan de AV wordt tevens […]

lees meer

Overzicht hulplijnen voor freelancejournalisten in coronatijd

Stand van zaken 15 augustus 2020 De coronacrisis is nog niet bezworen. In het licht van nieuwe opflakkeringen wordt her en der beslist tot nieuwe beperkende maatregelen die ook nu weer zwaar aankomen voor zelfstandigen. Gelukkig springen de federale en de Vlaamse overheid bij, met enkele crisismaatregelen bovenop de klassieke sociale bescherming voor zelfstandigen. Op […]

lees meer