VRT Directie en Communicatie (VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie))

Adres

Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

Contact

Logo VRTDirectieenCommunicatieTelefoon algemeen: 02 741 31 11
E-mailadres algemeen: hallo@vrt.be
Website: http://www.vrt.be

Algemeen directeur en gedelegeerd bestuurder

Gedelegeerd bestuurder: Frederik DELAPLACE

Overig directiekader

Directeur content: Ricus JANSEGERS
Directeur publieke opdracht, talent & organisatie: Karen DONDERS
Directeur connectie: Tom PEETERS
Directeur technologie & infrastructuur: Stijn LEHAEN
Directeur partnerships & operations Lieven VERMAELE
Directeur informatie: Liesbet VRIELEMAN
Manager communicatie en corporate woordvoerder: Bob VERMEIR - woordvoerder@vrt.be - 02 741 90 26