Vlaams Parlement TV

Adres

Jean Jaurèslaan 32
1030 Brussel

Contact

Logo VlaamsParlementTVTelefoon redactie: 02 218 87 07
E-mailadres algemeen: info@vlaamsparlement.tv
Website: http://www.vlaamsparlement.tv

Hoofdredactie

Hoofdredacteur(s): Ludwig VERDUYN

Redactiekader

Redactiecoördinator: Caroline DU FOUR
Eindregie: Kristof VEREECKE