Deontologische code en aanbevelingen

JOURNALISTIEKE CODE

vlaamsecode

De Code van de Raad voor de Journalistiek bundelt de regels van de journalistieke beroepsethiek, die op 20 september 2010 is goedgekeurd door de raad van bestuur van de VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek.

JOURNALISTIEKE ZELFREGULERING IN EEN MODERN KLEEDJE: DE VLAAMSE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Sinds 2002 waakt de Raad voor de Journalistiek over de journalistieke beroepsethiek binnen de  Vlaamse nieuwsmedia. Zowel de VVJ als de Vlaamse mediadirecties waren stichter en zijn beheerder van deze Raad. De secretaris-generaal van de RvdJ is ook Ombudsman voor de Journalistiek.

Lees meer op de website van de Raad voor de Journalistiek

VERKLARING DER RECHTEN EN PLICHTEN 1971

De Verklaring der rechten en plichten werd aanvaard in München, op 24 en 25 november 1971, door de afgevaardigden van de journalistenvakbonden van de (toen nog) zes lidstaten van de Europese Gemeenschap. De verklaring werd vervolgens aanvaard door de Internationale Federatie van Journalisten op het kongres van Istanboel in 1972.

CODE VAN JOURNALISTIEKE BEGINSELEN 1982

De vrijheid van meningsuiting is één van de fundamentele rechten van de mens, en een essentiële voorwaarde voor een goed voorgelichte publieke opinie. Om bij te dragen tot het behoud van de integriteit en de vrijheid van de pers hebben de BVDU en de AVBB de volgende code van journalistieke beginselen aangenomen.

AANBEVELINGEN BERICHTGEVING ALLOCHTONEN

reporting-ethics-and-religion

De aanbevelingen voor berichtgeving rond allochtonen zijn in 1994 door de AVBB in samenwerking met het Centrum voor Racismebestrijding op papier gezet, na uitgebreid media-onderzoek. Deze aanbevelingen hebben niet het karakter van formeel deontologische normen, wat niet belet dat de Raad voor Deontologie van de AVBB ze mogelijk in zijn beoordelingen betrekt. De brochure bevat ook een uitgebreide woordenlijst.

AANBEVELINGEN BERICHTGEVING ZELFDODING

Zelfdoding komt spijtig genoeg ook in onze contreien steeds vaker voor. Dat stelt de media die hierover willen berichten voor belangrijke uitdagingen. Download folder mediarichtlijnen.

Lees meer op de website van de Werkgroep Verder.

AANBEVELINGEN BERICHTGEVING GEESTESZIEKEN

Deze brochure heeft te maken met hoe geschreven en gesproken wordt over mensen met een psychische ziekte.

INCOGNITO OF MET EEN ALIAS NAAR DE WAARHEID: OVER UNDERCOVERJOURNALISTIEK

In hoeverre kan een journalist verhullen dat hij journalist is om aan informatie te geraken ? Voor een antwoord moeten we ons begeven aan een delicate afweging van het recht op informatie en het recht op privacy. Hoe verhoudt zich de plicht van journalistieke fair-play tot de plicht die elkeen heeft om zich aan de regels van wet en fatsoen te houden ? We wagen ons aan de evenwichtsoefening met enkele concrete suggesties.

MINDERJARIGEN IN DE MEDIA

Minderjarigen in de media

In 2016 lanceerde het Kinderrechtencommissariaat de brochure Minderjarigen in de media.

Een brochure geeft journalisten en programmamakers praktische suggesties om samen te werken met kinderen en jongeren. De brochure bouwt voort op de richtlijn van de Raad voor de Journalistiek van eind 2015 over omgaan met minderjarigen in de media. De tips gaan over informeren, toestemming vragen, omgeving betrekken, recht op vergetelheid, vrije meningsuiting en respect en waardigheid.

NAAR EEN NIEUWE DEONTOLOGISCHE CODE?

Naar een moderne journalistieke code? Download de discussietekst


 Terug naar "Intellectueel statuut"