Erkenningsvoorwaarden

1. Werken als journalist

= iemand die de actualiteit verslaat, die nieuws brengt voor een publiek

* In woord of in beeld: redacteuren en beeldjournalisten (= cameramensen / persfotografen)
* Ook columnisten, cartoonisten
* Ook bepaalde vormgevers: de art director, de chef lay-out (niet de lay-outer die onder toezicht van een eindredacteur werkt)
* Ook infografici = grafisch journalisten (die niet louter uitvoerend werk doen maar een journalistieke bijdrage leveren)
* Ook eindredacteuren
* Ook chefs, coördinatoren, hoofdredacteuren
* Ook: 1 directeur per titel / omroepnet of –kanaal / persbureau / nieuwssite
* Niet: redactiebedienden (administratief personeel)
* Niet: commerciële verantwoordelijken, reclamemensen
* Niet: technisch personeel (kunnen wel een T-kaart krijgen)

2. Werken voor een open en algemeen nieuwsmedium (of media)

  • medium = persagentschappen / dagbladen / magazines / radio- en tv-omroepen / productiehuizen / nieuwssites

* Niet: boeken
* Niet: magazines met een lagere frequentie dan maandelijks

  • nieuwsmedium = een medium dat als hoofddoel heeft het verspreiden van nieuws

* Ook: publicaties, programma’s met ‘nieuws in de marge’
* Niet: publicaties of programma’s met focus op entertainment
* Niet: publicaties, programma’s met geënsceneerd nieuws, zoals reality-tv, docusoaps…
* Niet: overheidspublicaties, bedrijfspers, verenigingsbladen – ook al brengen die (actualiteits)informatie
* Niet: reclamebladen (ook al bevatten die eveneens informatie)
* Wel: huis-aan-huis-bladen, gratis kranten voor zover minstens de helft van de pagina’s algemeen nieuws bevat.

  • open nieuwsmedium = een nieuwsmedium dat toegankelijk is voor het grote publiek

* Niet: ledenbladen

  • algemeen nieuwsmedium = een nieuwsmedium dat algemene actualiteitsinformatie brengt

* Niet: vakpers = gespecialiseerde nieuwsmedia

Andere media dan open en algemene nieuwsmedia ressorteren onder de zogenaamde periodieke pers, en de betrokken journalisten kunnen het statuut van journalist van beroep krijgen.

Dit geldt met name voor overheidspublicaties, bedrijfsbladen, verenigingsbladen, ledenbladen en vakpers.

Meer informatie over de vakpers.

3. Professioneel werken

= (a) in hoofdberoep en (b) zodanig dat het een voldoende broodwinning oplevert

  • Voor loontrekkenden: tewerkstelling moet niet voltijds zijn, wel minstens de helft van het beroepsinkomen opleveren

Bewijs: een kopie van de arbeidsovereenkomst (eventueel uitzendcontract)

  • Voor freelancers: de inkomensgrens ligt op het minimummaandloon, of op dit ogenblik 1.500 euro bruto (+/- 1.200 euro netto) per maand

Bewijs: financiële overzichten, facturen, bankuittreksels…

Journalisten die in bijberoep werken voor de open-algemene nieuwsmedia, kunnen niet worden erkend als beroepsjournalist, maar wel als persmedewerker aansluiten bij de VVJ.

Zij krijgen geen officiële perskaart, wel een VVJ-lidkaart. Een parallel systeem bestaat bij de VJPP = journalisten van de Periodieke Pers

4) Zonder combinatie met een andere job

= cumulverbod: geen commerciële nevenactiviteit, geen structurele andere broodheer buiten de journalistiek

Filosofie: onafhankelijkheid in ruil voor het statuut en de faciliteiten ervan.

* Met name handel drijven en reclame maken zijn onverenigbaar met een erkenning.
* Wel toegelaten: nevenjobs die de onafhankelijkheid niet hypothekeren, zoals lesgeven.
* Wel toegelaten: occasionele nevenklussen, zoals een eenmalige publicatie, optreden als gastspreker of moderator, exposant van een fototentoonstelling…

5) Leeftijdsvereiste: minstens 21 jaar

6) Anciënniteitsvereiste: minstens 2 jaar ononderbroken hebben gewerkt in de voorwaarden 1 tot en met 4

Filosofie: niet weinig beginnende journalisten stoppen nogal snel met de job

In deze 2 jaar kan een professionele journalist wel al het statuut van stagiair-beroepsjournalist krijgen. Daarvoor is vereist dat men 3 maanden aan het werk is in de voorwaarden voor erkenning als beroepsjournalist. Wie dus van de VVJ (Raad van Bestuur) het statuut van stagiair-beroepsjournalist wil krijgen, moet aantonen dat hij/zij in de voorbije 3 maanden voldeed aan de erkenningsvoorwaarden 1 tot en met 4. Meer info hier.

Wie na de aanvaarding als stagiair nog eens 1 jaar en 9 maanden actief was in de voorwaarden 1 tot en met 4, kan worden erkend als (echte) beroepsjournalist.

Geen veroordeling tot verlies van burgerlijke of politieke rechten

De volgende zaken zijn geen erkenningsvoorwaarden:

  • opleiding
  • deontologie (behalve de vereiste van onafhankelijkheid verwerkt in erkenningsvoorwaarde 4)

 Terug naar "Erkend worden als beroepsjournalist (of journalist van beroep)"