Faciliteiten voor beroepsjournalisten

De eerste en voornaamste faciliteit die beroepsjournalisten krijgen, is een officiële perskaart.

Als enige perskaart in het land, heeft deze een officieel karakter. Ze wordt afgeleverd door de FOD Binnenlandse Zaken, op basis van de lijsten van erkende beroepsjournalisten die haar door de Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten worden bezorgd. (Het is dus niet Binnenlandse Zaken dat beslist wie de kaart krijgt, dat doet de onafhankelijke Erkenningscommissie.)

Behalve een legitimatiedocument, is de kaart ook opgevat als een doorgangsbewijs, een laisser-passer. Op de achterzijde staat een oproep aan het adres van alle overheden: “De overheden worden verzocht de titularis alle faciliteiten te verlenen in zoverre verenigbaar met de vereisten van openbare orde en van het verkeer.”

Sleutel

Voor journalisten die het terrein opgaan, fungeert de kaart als een sleutel die deuren doet opengaan. Ze beschermt ook tegen repressief optreden van de politie bijvoorbeeld.

Het officiële karakter van de perskaart maakt het ook mogelijk of makkelijker om materiële voordelen te krijgen zoals gratis treinvervoer, kortingen voor luchtverkeer, toegang tot musea of culturele evenementen en nog andere voordelen.

In het algemeen geeft de perskaart van stagiair-beroepsjournalist dezelfde faciliteiten en voordelen als die van erkende beroepsjournalisten.


 Terug naar "Erkend worden als beroepsjournalist (of journalist van beroep)"