Werk- en financiële zekerheid

Verzekering gewaarborgd inkomen

Ook zelfstandigen kunnen worden geveld door ziekte of ongeval. En de sociale zekerheid biedt zelfstandigen slechts een beperkte bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Toch moet het huis verder worden afbetaald en blijven de rekeningen voor gas, elektriciteit, water en nog veel meer binnenkomen.

Groepsverzekering ?

Daarom gaat de Belgische journalistenvereniging AVBB (de Nederlandstalige VVJ en de Franstalige AJP samen) bij diverse verzekeringsbedrijven na of ze interessante groepsverzekeringen kunnen aanbieden die freelancejournalisten beschermen tegen inkomensverlies bij ongeval en/of ziekte.

Op dit ogenblik heeft geen enkele verzekeraar een voldoende interessante groepspolis in de aanbieding, maar de VVJ zal haar leden nauwgezet informeren wanneer zich opnieuw een interessante mogelijkheid aandient.


 Terug naar "Specifieke beroepsrisico’s"