Aansprakelijkheid

Een journalist moet rekening houden met twee soorten van normen:

  • juridische normen: het recht, en meer bepaald het mediarecht
  • beroepsethische normen: de journalistieke deontologie

Terwijl het recht uitgaat van de overheid, worden de beroepsethische regels uitgeschreven door de eigen journalistieke beroepsgroep.

Inhoudelijk gezien lopen het recht en de journalistieke plichtenleer voor een groot deel gelijk. Beide beschouwen de persvrijheid als het uitgangspunt, dat weliswaar in balans moet worden gelegd met andere essentiële waarden, zoals de nood aan correcte berichtgeving en het respect voor privacy.

In zoverre de rechterlijke macht – op initiatief van een verongelijkte burger – zou oordelen dat een journalist de afweging niet goed heeft gemaakt, kan ze die journalist  aansprakelijk stellen. Dat kan gebeuren in de vorm van een burgerrechtelijke veroordeling, een recht van antwoord, in enkele gevallen zelfs een straf.

Meer over de aansprakelijkheid van journalisten in het sitegedeelte  ‘journalistieke spelregels’.

 

Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

De VVJ biedt aan haar leden de mogelijkheid om in te tekenen op een groepsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Het gaat om een uiterst voordelig aanbod voor wie er gebruik van wenst te maken.

Alle info over deze groepsverzekering vind je hier.


 Terug naar "Specifieke beroepsrisico’s"