Een vennootschap oprichten of niet?

image-2016-12-15-7Wie een nevenactiviteit als zelfstandige begint, kan denken aan het oprichten van een vennootschap. De inkomsten die in de vennootschap terechtkomen, zijn namelijk geen persoonlijke inkomsten. De vennootschap is een rechtspersoon met een eigen fiscaal regime.

Wilt u een vennootschap oprichten, dan moet u een aantal beslissingen nemen die van belang zijn voor uw statuut bij de RVA. Eerste beslissing is of u alleen vennoot (= aandeelhouder) wenst te zijn of ook bedrijfsleider (= zaakvoerder of bestuurder) van de vennootschap. Als vennoot, niet-zaakvoerder, moet u dan wel op een andere natuurlijke persoon een beroep doen om de taak van bedrijfsleider te vervullen. Naargelang van het soort vennootschap kunnen dat zelfs meerdere personen zijn. De persoon op wie u een beroep doet, kan dat mandaat in bijberoep uitoefenen als hij of zij minimaal een parttime baan heeft als werknemer.

Een bruggepensioneerde heeft de facto niet echt de keuze: de taak als bedrijfsleider (“mandataris” voor de RVA) is namelijk niet cumuleerbaar met brugpensioen. De bedrijfsleider wordt namelijk als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd en moet zich aansluiten bij een sociale kas voor zelfstandigen. Dat geldt in dit geval zelfs voor de activiteit als journalist, omdat u dan in eerste instantie bedrijfsleider bent van een vennootschap. Vennoot, niet-zaakvoerder, is hier dus de uitweg.

De tweede beslissing is het soort vennootschap. Wilt u als enige aandeelhouder-vennoot aanwezig zijn, dan kiest u voor de BVBA. Die rechtspersoon kunt u desgewenst in uw eentje oprichten. De BVBA, NV, CVA en CVBA moeten bij notariële akte worden opgericht. De VOF, GCV en CVOA. kunnen bij onderhandse akte worden opgericht.

Een vennootschap heeft haar voordelen. Enkele voorbeelden:

  • De inkomsten komen in de vennootschap en de winst wordt belast in de vennootschap (lagere belastingvoet).
  • U kunt diverse uitgaven door de vennootschap laten doen, bijvoorbeeld een auto laten aankopen. Maar u moet daarbij wel opletten voor het voordeel van alle aard dat bij de bedrijfsleider kan worden aangerekend en een belastbaar beroepsinkomen wordt als het in de personenbelasting wordt belast. Oplossing: het betalen van het voordeel aan de vennootschap.
  •  De vennootschap betaalt geen sociale bijdragen zelfstandigen op de belastbare winst maar een jaarlijks vast bedrag (360 euro voor de kleine ondernemingen in 2006).
  • Als de maatschappelijke zetel bij u is gevestigd, kunt u hiervoor huur vragen. Dat is een onroerend inkomen en geen beroepsinkomen. (Zorg er wel voor dat de huur niet te hoog is om geen herkwalificatie te krijgen van een deel van de huur naar een vergoeding als beroepsinkomsten).
  • Als u de vennootschap werkingsgeld hebt gegeven, kunt u daar een intrest voor vragen of een dividend laten toekennen op uw aandelen. Ook dat zijn geen beroepsinkomsten, maar roerende inkomsten.

Er bestaan nogal wat mogelijkheden, maar het is aangewezen zich hiervoor door een professional op dat vlak te laten bijstaan. In een persoonlijk gesprek over de op te richten vennootschap komt men vaak tot oplossingen die niet altijd als algemene oplossingen voor iedereen kunnen worden beschouwd. Het is beter de waaier aan mogelijkheden te zien voordat u een vennootschap start dan met verrassingen te worden geconfronteerd eenmaal uw zaak aan het rollen is.

Meer weten over vennootschappen? Surf dan naar het Journalistenloket.


 Terug naar "Freelancen"