Barema’s 2016

De AVBB hanteert richttarieven voor schrijvende journalisten. Het gaat hier om minima, berekend per regel van 60 tekens waarbij de aard van het werkstuk en de oplage ook bepalende factoren zijn. Wilt u weten wat een pagina van 4.000 tekens minimaal moet opleveren? Dan vermenigvuldigt u het onderstaande met ongeveer 67.

Voor alle duidelijkheid, dit zijn richttarieven die niet afdwingbaar zijn.

 

AVBB-adviestarieven per regel van 60 tekens

OPLAGE minder dan

50.000

van 50.000

tot 100.000

van 100.000

tot 200.000

meer dan

200.000

Bewerking van persberichten, verslag van conferenties,

gemeenteraden, processen

€ 1,25 € 1,49 € 1,76 € 1,97
commentaarstuk, recensie € 1,79 € 2,18 € 2,59 € 2,73
reportage, achtergrondverhaal,

interview

€ 1,97 € 2,41 € 2,85 € 3,12

Voor foto’s baseren we ons op de adviestarieven van fotografenvereniging Sofam

  OPLAGE Minder dan

50.000 ex.

Van 50.000

tot 100.000

Van 100.000

tot 200.000

Meer dan

200.000

                            € 95,11           € 105,53           € 116,27                 € 126,99

Voor magazines, gespecialiseerde publicaties, ondernemingsbladen en huis-aan-huisbladen, hanteert Sofam de volgende tarieven (in euro).

oplage <15.000 <20.000 <25.000 <50.000 <100.000 <250.000 <500.000 >500.000
¼ p. 92,50 109,03 118,02 144,11 160,64 176,01 192,83 209,07
½ p. 109,03 118,89 132,81 161,80 177,17 193,99 210,81 225,89
1/1 p. 118,02 132,81 144,99 177,17 193,99 210,81 225,89 258,08
2/1 p. 131,94 144,99 161,80 193,99 210,81 226,18 258,08 289,97
cover 160,64 177,17 193,99 226,18 258,08 289,97 323,61 387,69

 Terug naar "Freelancen"