Freelancen

Handvest van de rechten van freelancers

Freelancers zijn de meest kwetsbare medewerkers in de sector. Het handvest van de rechten van freelancers is een vitaal instrument in de EFJ-campagne voor een betere wettelijke bescherming van freelancejournalisten.

image-2016-12-15-131. Iedere freelancer heeft het recht zich bij een vereniging aan te sluiten, om via collectieve actie de situatie van freelancers en andere journalisten proberen te verbeteren. De freelancers en hun verenigingen moeten het recht hebben diensten te leveren die de solidariteit onder de freelancers en tussen freelancers en journalisten in loondienst versterken, zoals tariefaanbevelingen en collectieve overeenkomsten.

2. Iedere freelancer moet dezelfde professionele rechten hebben als een loontrekkende collega, hetzelfde recht op het vergaren van informatie, op bronnenbescherming, op het verdedigen van ethische normen.

3. Iedere freelancer heeft het recht op een geschreven contract, en heeft het recht om tijdens onderhandelingen als een eerlijke partner te worden behandeld.

4. Iedere freelancer heeft het recht op het gebruik van zijn of haar auteursrechten. Alle freelancers moeten onoverdraagbare morele rechten hebben. Freelancers moeten het recht hebben collectief te onderhandelen over hun auteursrechten.

5. Iedere freelancer heeft het recht de meest geschikte vorm te kiezen voor zijn of haar freelancewerk. Een schijn- of gedwongen zelfstandige journalist, die economisch afhankelijk is, moet worden behandeld als een loontrekkende en de daarbij horende rechten en voordelen krijgen.

image-2016-12-15-36. Iedere freelancer moet het recht hebben op een gelijke bescherming als die van een loontrekkende door de sociale zekerheidsinstellingen, zoals:

  • ziektevergoeding;
  • pensioen;
  • werkloosheidsuitkering;
  • bevallingsvergoeding.

Zoiets kan op diverse manieren worden geregeld, naargelang van de nationale omstandigheden.

7. Iedere freelancer heeft het recht op een gelijke behandeling en het ontvangen van een behoorlijk honorarium, zodat de positie van loontrekkende journalisten niet wordt ondermijnd door het leveren van goedkope arbeid. Dat houdt onder meer het recht in – indien de freelancer wordt uitgestuurd voor gevaarlijke opdrachten – tot dezelfde training, verzekeringen en veiligheidssysteem als loontrekkenden in eenzelfde situatie.

Dit handvest is aangenomen door de jaarlijkse EFJ-vergadering in Bled, 6-9 april 2006.

Auteursrecht of honoraria?

De VVJ heeft een lijst met ‘frequently asked questions’ en de bijhorende antwoorden verzameld.

Barema’s freelancers 2016

Adviestarieven voor freelancers, opgesteld door de AVBB, geindexeerd voor 2016. De bedragen zijn louter indicatief en niet afdwingbaar.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor Zelfstandige Journalisten

De sociale zekerheid biedt zelfstandigen slechts een beperkte bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Uw huis verder afbetalen? Studerende kinderen? Ieder van ons staat voor financiële uitdagingen die in het gedrang kunnen komen bij inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Bescherm uzelf en uw gezin tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval met de Verzekering Gewaarborgd Inkomen.


 Terug naar "Arbeidsstatuut"