Erkenning als technicus

De T-kaart is een identificatiebewijs voor personen die technische bijstand verlenen aan beroepsjournalisten. Alle inlichtingen hierover vindt u in de ministeriële omzendbrief van 10 april 1997.

Aanvraagformulier voor het statuut van Technicus

De informatie om een T-kaart aan te vragen vindt u op de website van de Erkenningscommissie. U klikt rechts bovenaan op ‘Start uw dossier’ en kiest dan de gepaste aanvraag. Op basis van de informatie die u daarbij vindt, kan u dan het juiste formulier downloaden.

Sinds 2007 kunnen technici ook lid worden van de VVJ. Voor een lidgeld van 80 euro kunnen ze een beroep doen op de informatievoorziening en service van het VVJ-secretariaat. Alle voordelen op een rij.

Aanvraag validatievignet T-kaart 2022

Technici kunnen hier het formulier voor de validering van hun T-kaart downloaden.
Bij voorkeur ontvangen we uw formulier via mail, in PDF of Word (info@journalist.be).