Veelgestelde vragen

Lidmaatschap/Persdocumenten

Bent u journalist in hoofdberoep en werkt u voor algemene nieuwsmedia in België, zonder dit te combineren met commerciële nevenactiviteiten, dan kan u een perskaart als (stagiair-)beroepsjournalist krijgen.
→ Als dit al minstens 2 jaar het geval is, dan kan u meteen een aanvraag erkenning als beroepsjournalist indienen bij de (onafhankelijke) Erkenningscommissie (www.cebj.be). Eens erkend kan u dan de perskaart van ‘beroepsjournalist’ aanvragen via de VVJ. Dit is een officiële perskaart, aangemaakt door de FOD Binnenlandse Zaken.

→ Als dit minder dan 2 jaar het geval is, dan kan u een lidmaatschap als stagiair-beroepsjournalist aanvragen en dan krijgt u een stageperskaart.

Voor meer info over de erkenning als beroepsjournalist: http://www.journalist.be/persdocumenten/erkenning

Voor meer info over het lidmaatschap als stagiair-beroepsjournalist: http://www.journalist.be/persdocumenten/stagiair

Dat kan.
Journalisten die al 2 jaar in hoofdberoep voor gespecialiseerde media werken, kunnen terecht bij de Vereniging van de Periodieke Pers (VJPP). Via hen kan u de enige andere officieel erkende Belgische perskaart verkrijgen, namelijk die van ‘Journalist van Beroep’.

Journalisten die minder dan 2 jaar in hoofdberoep voor gespecialiseerde media werken kunnen aansluiten bij de VVJ als stagiair-beroepsjournalist.

Zie voor meer info de website van de VJPP: http://ajpp-vjpp.be/vjpp/doorgangsbewijs/
of bel naar 02/777.08.40.

De beslissing of u al dan niet erkend kan worden als beroepsjournalist ligt niet in handen van de VVJ. Daarvoor is er een onafhankelijke Erkenningscommissie opgericht. Alle uitleg en de nodige formulieren om de aanvraag in te dienen, vindt u op hun website cebj.be (klik bovenaan op ‘start uw dossier’).

U kan kiezen of u de aanvraag naar de commissie stuurt of naar de VVJ. Als u ze naar ons stuurt, dan geven wij de aanvraag rechtstreeks door aan de commissie. Het enige verschil is dat u dan van ons een bevestiging krijgt dat uw dossier goed is aangekomen.

Nee, dat gaat niet. Maar u kan wel lid worden van de VVJ. Als u in bijberoep als journalist werkt, dan kan u lid worden als persmedewerker. U krijgt dan een lidkaart van de VVJ en ook al is dit geen echte perskaart, het kan toch een heel aantal deuren openen. Bovendien geniet u dan van de andere voordelen van een lidmaatschap bij de VVJ.

Voor meer info over het lidmaatschap als persmedewerker en de voordelen ervan: http://www.journalist.be/beroepsjournalist/lidmaatschap/persmedewerker

Nee, u moet voor uw werk vergoed worden om aanspraak te kunnen maken op een perskaart of de lidkaart als persmedewerker.
U kan wel lid worden van de VVJ als erelid (als u reeds lid was), of indien u journalistiek studeert of doceert, als lid student/docent.

Voor meer info over alle soorten lidmaatschap bij de VVJ: http://www.journalist.be/beroepsjournalist

U kan geen perskaart krijgen, maar u kan wel een officiële ‘T-kaart’ als technicus aanvragen. Ook deze wordt door de FOD Binnenlandse Zaken aangemaakt. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij de (onafhankelijke) Erkenningscommissie.

Voor meer info over de T-kaart: http://www.journalist.be/persdocumenten/tkaart

U kan in aanmerking komen voor een Belgische perskaart, maar niet via de VVJ. U kan daarvoor terecht bij API (Association de la Presse Internationale).

Zie voor meer info hun website http://www.api-ipa.org of bel naar 02/235.22.24.

In ‘veilige’ landen is het meestal voldoende uw Belgische perskaart te tonen. Als u echter ver weg reist of naar gevaarlijke gebieden, dan is het aan te raden een internationale perskaart aan te schaffen via de VVJ. Dit is alleen mogelijk voor leden van de VVJ.

Voor meer info over de internationale perskaart: http://www.journalist.be/persdocumenten/internationale-perskaart

U kan een duplicaat van uw perskaart aanvragen bij de VVJ.
→ U bent stagiair-beroepsjournalist: een mailtje naar de VVJ (info@journalist.be) volstaat.
→U bent beroepsjournalist/journalist van beroep: Bij diefstal of verlies van de kaart, moet u ons een PV van diefstal of verlies bezorgen. Als uw kaart stuk is, moet u ons een mailtje sturen waarin dit staat en met de vraag om een duplicaat aan te maken. Als u van medium veranderd bent en u dit graag op uw perskaart laat aanpassen, dan moet u ons ook een mailtje sturen waarin dit staat en met de vraag om een duplicaat aan te maken.

Een duplicaat is gratis voor VVJ-leden. Niet-leden betalen opnieuw de adminsitratiekost voor de perskaart (100 euro) en de prijs voor het jaarlijkse validatievignet (50 euro). Ze kunnen er ook voor kiezen toch nog het lidgeld bij te passen en zo een gratis duplicaat van hun perskaart te krijgen.

Voor meer info over het aanvragen van een duplicaat van uw perskaart: http://www.journalist.be/beroepsjournalist/lidmaatschap/lidkaarten/verlies

Nee, enkel officieel erkende beroepsjournalisten en stagiair-beroepsjournalisten kunnen via de VVJ een formulier voor een gratis treinkaart krijgen.