Wat te doen bij diefstal, verlies of beschadiging van uw perskaart/T-kaart/lidkaart ?

Wat te doen bij diefstal of verlies

Beroepsjournalist

Laat steeds een PV opstellen door de politie, ook in het buitenland. Laat duidelijk vermelden in het PV dat het gaat om diefstal of verlies van een perskaart.

U bezorgt ons het PV per post of via mail (in PDF). Vermeld in een begeleidende brief/e-mail ook duidelijk dat u een duplicaat van uw perskaart wenst.

Voor leden van de VVJ (*1) is het aanmaken van een duplicaat gratis. Wie geen lid is, betaalt een onkostenvergoeding van € 100 voor de perskaart en € 50 voor het jaarlijkse validatievignet.

Indien u dat wenst, bezorgen we u, in afwachting van uw duplicaat, een attest waarin vermeld staat dat u als beroepsjournalist erkend bent door de Erkenningscommissie.

Perstechnicus (T-kaart)

Laat steeds een PV opstellen door de politie. Ook in het buitenland. Laat duidelijk vermelden in het PV dat het gaat om diefstal of verlies van een T-kaart.

Het PV stuurt u ons op per post of per mail (in PDF). Vermeld in een begeleidende brief/e-mail ook duidelijk dat u een duplicaat van uw T-kaart wenst.

Voor leden van de VVJ (*2) is het aanmaken van een duplicaat gratis. Wie geen lid is van de VVJ betaalt een onkostenvergoeding van € 40 voor de T-kaart en € 15 euro voor het jaarlijkse validatievignet.

Indien u dat wenst, bezorgen we u, in afwachting van uw duplicaat, een attest waarin vermeld staat dat u erkend bent als technicus door de Erkenningscommissie.

Stagiair, persmedewerker, erelid

U stuurt een mailtje met de mededeling dat uw kaart gestolen werd of verloren ging. We bezorgen u dan zo snel mogelijk een nieuw exemplaar.

En wat te doen bij beschadiging van uw perskaart?

Beroepsjournalist

U stuurt een mailtje met de mededeling dat uw kaart beschadigd is en dat u een duplicaat wenst. Zodra u van ons het duplicaat heeft ontvangen, stuurt u het beschadigde exemplaar terug op naar de VVJ.

Voor leden van de VVJ (*1) is het aanmaken van een duplicaat gratis. Wie geen lid is van de VVJ betaalt hiervoor € 100 en  € 50 euro voor het jaarlijkse validatievignet.

Indien u dat wenst, bezorgen we u, in afwachting van uw duplicaat, een attest waarin vermeld staat dat u als beroepsjournalist erkend bent door de Erkenningscommissie.

Perstechnicus (T-kaart)

U stuurt een mailtje met de mededeling dat uw kaart beschadigd is en dat u een duplicaat wenst. Zodra u van ons het duplicaat heeft ontvangen, stuurt u het beschadigde exemplaar terug op naar de VVJ.

Voor leden van de VVJ (*2) is het aanmaken van een duplicaat gratis. Wie geen lid is van de VVJ betaalt hiervoor € 40 voor de T-kaart en € 15 euro voor het jaarlijkse validatievignet.

Indien u dat wenst, bezorgen we u, in afwachting van uw duplicaat, een attest waarin vermeld staat dat u erkend bent door de Erkenningscommissie.

Stagiair, persmedewerker, erelid

U stuurt een mailtje met de mededeling dat uw kaart beschadigd is. We bezorgen u dan zo snel mogelijk een nieuw exemplaar.

*1) U bent  lid van de VVJ als u het lidgeld van € 115 betaalde.  Wie enkel € 50 betaalde voor een vignetje, is geen VVJ-lid, maar kan dit nog worden door bijbetaling van € 65.  In dat laatste geval hoeft u geen € 100 aanmaakkosten voor de nieuwe perskaart te betalen.
*2) U bent als T-kaarthouder lid van de VVJ als u het lidgeld van € 65 betaalde. Wie enkel € 15 betaalde voor een vignetje, is geen lid, maar kan dit nog worden door bijbetaling van € 50. In dat laatste geval hoeft u geen € 40 aanmaakkosten voor de nieuwe T-kaart te betalen.