Autopersplaat

Zowel erkende beroepsjournalisten als journalisten van beroep (dus geen stagiair-beroepsjournalisten) kunnen naast nationale persdocumenten ook een (blauwe metalen) autopersplaat aanvragen.

Hiervoor moet u een waarborg van 50 euro betalen, wanneer u lid bent van de VVJ.
Bent u geen lid, dan betaalt u 80 euro. Niet-leden betalen bovendien 75 euro voor het jaarlijks validatievignet. Voor leden is dit vignet verrekend in het lidgeld.

De autopersplaat laat journalisten toe zich in het verkeer snel te identificeren. Opgelet: ook met de autopersplaat moeten de geldende verkeersregels steeds worden nageleefd! U zult dus bijvoorbeeld reglementair moeten parkeren.

U kunt een autopersplaat aanvragen op het VVJ-secretariaat. Na betaling van het verschuldigde bedrag (op rekening nr. BE33 2100 3197 0646) wordt de plaat naar u opgestuurd.

VVJ-secretariaat
Zennestraat 21
1000 Brussel
02 777 08 40
E-mail