Lid worden

Hieronder vindt u een overzicht van de lidmaatschappen van de VVJ, met bijhorende lidgelden. Wanneer u lidgeld betaalt, betekent dit niet dat u automatisch en onmiddellijk een perskaart of lidkaart ontvangt.

We brengen aanvragers individueel op de hoogte over wat ze precies moeten doen om hun lidmaatschap in orde te brengen.

Bent u geen lid van de VVJ of hebt u nog geen perskaart? Dan moet u eerst een aanvraag indienen om een perskaart (van beroepsjournalist, journalist van beroep, stagiair) of een lidkaart (erelid, persmedewerker, docent, student) te verkrijgen. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u schriftelijk een uitnodiging voor het betalen van het overeenkomstige lidgeld.

Lijst van lidgelden 2020

Beroepsjournalist/Journalist van beroep 125 euro
Stagiair-beroepsjournalist 90 euro
Persmedewerker 75 euro
Technicus (houder van een T-kaart) 70 euro
Docent journalistiek 60 euro
Student journalistiek 50 euro (40 euro per groep van 10; 30 euro vanaf 40 groepsleden/volledige opleiding)
Oudjournalist – erelid 65 euro
Waarborg autopersplaat 40 euro VVJ-leden (incl. jaarlijks vignet)
65 euro Niet-leden (+ 50 euro jaarlijks vignet)
Internationale perskaart (IFJ) 65 euro

U kunt het passende bedrag overschrijven op rekeningnummer BE33 2100 3197 0646 (BIC GEBABEBB);

Vlaamse Vereniging van Journalisten, Zennestraat 21 – 1000 Brussel.

Gelieve in de mededeling uw naam en lidnummer te vermelden.