KU Leuven Campus Antwerpen

Master of Arts in Journalistiek

De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen keuze aan opleidingsonderdelen combineert immers wetenschappelijke vorming met de dagelijkse praktijk. Verplichte opleidingsonderdelen als Journalism Studies, kritische tekstanalyse en (journalistieke) research & deontologie en keuzeopleidingsonderdelen nieuwe media en digital storytelling en vreemde taal zorgen voor een sterke wetenschappelijke vorming zodat je goed opgeleid in de mediawereld en communicatiesector aan de slag kunt.

Een goede journalist heeft een brede algemene vorming, een kritische geest en een grondige talenkennis. Hij beheerst de kunst om bondig en overtuigend te formuleren. Het werkveld vraagt journalisten van academisch niveau met multimediale ervaring. De master in de journalistiek beantwoordt aan al die vereisten

Rechtstreekse toegang tot de master in de journalistiek is er voor de houders van volgende diploma’s:

  • Bachelor in de toegepaste taalkunde
  • Bachelor in de communicatiewetenschappen
  • Master in de meertalige communicatie
  • Master in het tolken
  • Master in het vertalen
  • Alle masters in het domein van de humane wetenschappen

Heb je een ander diploma behaald, dan kom je eventueel in aanmerking voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Deze masteropleiding legt bewust de klemtoon op zowel een grondige wetenschappelijke achtergrond als op de journalistieke vaardigheden in de praktijk. In verschillende van de opleidingsonderdelen zal ook de kennis van vreemde talen in journalistieke vorm toegepast kunnen worden.

Het curriculum is opgebouwd rond drie pijlers:
• Wetenschappelijke vorming, waarvoor we nauw samenwerken met de afdeling Communicatiewetenschap van de KU Leuven.
• Journalistieke productie, met intense aandacht voor journalistiek taalgebruik en praktijktoepassingen in de journalistieke praktijkseminaries. Je kunt in het kader van de journalistieke productie ook stage lopen, aan een journalistiek dossier werken onder individuele begeleiding van een praktijkjournalist of je in het bijzonder toeleggen op audiovisuele productie.
• De masterproef, het wetenschappelijke eindwerk in verband met de journalistiek.

Contactgegevens: 

KU Leuven Sint-Andries Antwerpen
Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
tel. + 32 3 502 15 00
letteren.antwerpen@kuleuven.be

Voor vragen: michael.opgenhaffen@soc.kuleuven.be

Website: http://soc.kuleuven.be/fsw/toekomstigestudenten/mastermaja