Georganiseerde misdaad

Sommige journalisten lopen meer gevaar dan andere. Zeker zij die met delicate en soms zelfs gevaarlijke onderwerpen bezig zijn, kunnen geconfronteerd worden met bedreigingen uit het criminele milieu. Krijg je te maken met intimidaties van de georganiseerde misdaad? Dan zijn dit de stappen die je kunt ondernemen, in de hoop de situatie onder controle te krijgen.  

  • Ernst dreiging inschatten. Hoe ernstig is de bedreiging? Probeer dit zo snel mogelijk te achterhalen, om te weten waar je aan toe bent.
  • Contacteer de politie. Betreft het een serieuze bedreiging? Neem dan contact op met de politie, om hen hiervan op de hoogte te brengen. 
  • Neem extra maatregelen. Bespreek met de politie of het al dan niet aangewezen is om extra maatregelen te nemen. Denk daarbij aan bewakingscamera’s en het inhuren van beveiligingsmensen. 
  • Contacteer de werkgever. Breng je werkgever op de hoogte van de situatie. 
  • Vraag psychologische bijstand. Heb je behoefte aan professionele hulp om de situatie emotioneel onder controle te krijgen? Raadpleeg een psycholoog die je kan bijstaan. 

Schrijf je als journalist over delicate kwesties, waarmee je mogelijk het criminele milieu in het vizier neemt? Zorg er dan voor dat je online zo goed als onvindbaar bent. Bescherm zoveel mogelijk je persoonlijke gegevens. 

Krijg je te maken met concrete doodsbedreigingen? Doe dan meteen aangifte door contact op te nemen met de 101-centrale.

Heb je dringend medische hulp nodig of ben je gewond? Bel dan de 112-centrale.

Wil je meer weten over cybersecurity voor journalisten? Klik dan op deze link. 

Het Committee to Protect Journalists (CJP) stelt ook een digitale safety kit voor journalisten ter beschikking op haar website.