Respect voor pijn en smarten

In de Sint-Pauluskerk in Antwerpen is afscheid genomen van het meisje Luna, een van de slachtoffers van de moordraid van Hans Van Themsche. De familie Drowart stond erop de plechtigheid in alle sereniteit te kunnen houden, zonder dat een garnizoen beeldjournalisten hun rouwproces zou verstoren. De grootvader van Luna contacteerde hierover het VVJ-secretariaat, en samen bereikten we de volgende schikking.

 

Eén fotograaf van het persagentschap Belga werd toegelaten om in de kerk beelden te maken. Aan hem werd wel gevraagd niet in te zoomen op de gezichten van de naaste familieleden, die rond de lijkkist gingen postvatten. Die regeling sloot aan bij afspraken die eerder ook waren gemaakt tussen de familie van Joe Van Holsbeeck en de pers, naar aanleiding van de begrafenis van Joe.

Na de plechtigheid stelde Belga de foto’s vrij ter beschikking, zodat ook andere fotoagentschappen er gebruik konden van maken. Overigens viel het op het moment van de plechtigheid zelf behoorlijk mee met de persdrukte, en dat liet ook nog enkele andere persfotografen toe beelden te maken.

Daarmee hadden de televisiezenders natuurlijk nog geen bewegend beeld. Aanvankelijk stond de familie uiterst negatief tegenover de aanwezigheid van televisieploegen in de Sint-Pauluskerk – ook al door de interesse van verscheidene buitenlandse zenders. Toch werd uiteindelijk aan VRT en VTM de toelating gegeven om een camera op te stellen in het hoogkoor van de kerk. Een belangrijke voorwaarde was dat beide zenders hun beelden ter beschikking zouden stellen van hun binnen- en buitenlandse partners. Zo zou VTM ook de Antwerpse regiozender ATV bedienen, en zou VRT zijn beelden bezorgen aan het EBU-netwerk. Ook aan de cameramannen werd met aandrang gevraagd geen close ups te maken van de naaste familieleden van Luna Drowart.

De familie verzoekt de media overigens ook in de toekomst respect op te brengen voor haar leed. De VVJ/AVBB heeft op verzoek van de familie die bekommernis via haar eigen communicatiekanalen verspreid.