Ondernemingsnummer nodig

Heb ik als zelfstandig journalist een ondernemingsnummer nodig?

 

Ja, sinds juli 2009 hebben ook vrije beroepen een ondernemingsnummer nodig. Dat nummer kun je aanvragen bij een ondernemingsloket (vaak hebben sociaalverzekeringsfondsen zo’n loket).

Vraag een ondernemingsnummer aan als ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’. Dat is gratis. De Nacebel-code voor freelancejournalistiek is 90.031.

 Freelancejournalistiek is vrijgesteld van btw (art. 44, §3, 3° van het btw-wetboek) als je een contract voor uitgave hebt  (de medecontractant verplicht er zich toe het werk te publiceren of uit te zenden) .Als je een ereloonnota opstelt, vermeld je die vrijstelling (en dat artikel) er het best bij.

Heb je geen contract voor uitgave (geen toezegging dat het werk zal worden gepubliceerd of uitgezonden) of werk je via een vennootschap, dan moet voor journalistiek werk 6% btw worden aangerekend. Is je jaaromzet aan btw-plichtige activiteiten evenwel kleiner dan 5.580 euro (vanaf 1 april 2014: 15.000 euro), dan val je onder de vrijstelling van btw als ‘kleine onderneming’ . Op je ereloonota vermeld je dan: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk.” (art. 56 § 2 van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992).