Omschakelen

Als kersverse freelancejournalist moet ik dringend mijn sociaal statuut in orde brengen. Intussen zit ik te azen op een andere, halftijdse job. Mijn vraag: als ik me nu meld als zelfstandige in hoofdberoep, kan ik dan binnen enkele weken makkelijk omschakelen naar zelfstandige in bijberoep?

 

Als zelfstandig journalist in hoofdberoep moet je inderdaad aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De minimumbijdrage in hoofdberoep bedraagt nu (anno 2014) ongeveer 707 euro (plus beheerskosten) per kwartaal. Met een halftijdse job erbij (of als uitkeringsgerechtigde werkloze) ben je journalist in nevenberoep, en als zodanig vrij van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Dat betekent in de praktijk dat je alleen voor het eerste kwartaal een bijdrage moet betalen, indien je al snel een halftijdse baan in loondienst vindt. Het sociaalverzekeringsfonds maakt de omschakeling van hoofd- naar bijberoep (in het geval van journalistiek: bijdragevrij) normaliter snel en gemakkelijk. Een halftijdse job veronderstelt wel minimaal 50 procent van een voltijdse dagtaak. Wie les geeft, moet minstens 60 procent van een voltijdse lesopdracht hebben.